We krijgen regelmatig vragen over verzekeringen in Portugal. Onderstaand 5 antwoorden gegeven door Sergio Neves.

1 Is het verstandig alle verzekeringen bij één partij onder te brengen?

Het is zeker aan te raden alle verzekeringen bij één partij onder te brengen. De adviseur kent dan de situatievan de klant en kan een goed advies uitbrengen.Tevens kan er in sommige gevallen een pakketkortingworden aangeboden. Mocht er iets gewijzigd willenworden dan is het makkelijker als alle polissen via éénpartij lopen. In geval van schade kan ook makkelijkworden beoordeeld of er dekking bestaat en op welkepolis.

2 Is mijn huis eigenlijk verzekerd bij schade door aardbevingen?

Portugal is een risicogebied voor aardbevingen, dus het is raadzaam hierover na te denken. Deskundigen voorspellen een nieuwe zware aardbeving binnen afzienbare tijd. Aardbevingen is een risico dat niet standaard is opgenomen in de basisdekking.  Deze dekking moet expliciet worden aangevraagd.  Maar het kan zeker, en het is uiteraard ook raadzaam.  Dit risico wordt door de verzekeraars herverzekerd.  Brandschade als gevolg van een aardbeving is evenmin  verzekerd wanneer het risico van aardbevingen niet is  opgenomen in de polis.

3 Worden mijn verzekeringen elk jaar automatisch verlengd?

In principe worden alle polissen jaarlijks automatisch verlengd. Er zijn een aantal reisverzekeringen die niet  automatisch verlengen.

4 Ik woon zes maanden per jaar in Portugal, kan ik direct naar een ziekenhuis als mij wat overkomt of moet ik een particuliere verzekering afsluiten?

Hier is het van belang om te weten of u officieel resident bent in Portugal.  Indien dat het geval is, dient u zich in te schrijven bij de seguro nacional de saúde,de staatszorg. Bedrijfsongevallen zijn uitgesloten op de Portugese particuliere ziektekostenverzekeringen. Deze moeten worden verzekerd op de verplichte bedrijfsongevallenverzekering. Er bestaan ook zogenaamde expatpolissen en deze stellen deze eis niet.

5 Ik heb een Nederlandse uitvaartverzekering.  Dekt deze ook een eventuele uitvaart in Portugal?

Dit verschilt per verzekering. De meeste verzekeringen keren ook geld uit in plaats van in natura (het regelen zelf). Vaak zijn verzekeraars daar wat onduidelijk in,  omdat een uitkering in natura voor hen voordeliger is.Maar ook bij grote verzekeraars als Monuta en Dela is  het in veel gevallen mogelijk bij overlijden een geldbedrag op te vragen. Check uw specifieke situatie bij uw  Nederlandse of Belgische verzekeraar.

Heeft u nog meer vragen over de verzekering in Portugal? Dan kunt u contact opnemen met: Sérgio Neves  www.nevesinsurance.com

Bron: Blik op Portugal oktober 2022