Net zoals elke burger een burgerkaart heeft, krijgen alle onroerende goederen ook een uniek nummer waarmee ze worden geïdentificeerd. Het proefproject start in de tweede helft van dit jaar, als het gebouwidentificatienummer (NIP – Número de Identificação do Prédio) wordt gelanceerd. Een uniek register dat zal fungeren als een bijgewerkt register van elk onroerend goed.

Gebouwidentificatienummer (NIP)

Alle relevante informatie in één enkel document samengevat. Dit initiatief ontstaat in het kader van de Balcão Único do Predio (BUPi), een platform waar eigenaren van terreinen hun registratie kunnen bijwerken. Het gebouwidentificatienummer (NIP) is een numerieke identificatiecode die informatie bevat over de karakterisering van gebouwen en hun eigenaren en die   zorgt voor een unieke identificatie van gebouwen.

bron: Blik op Portugal februari 2022