Durão Barroso werd benoemd als voorzitter van de Wereldalliantie voor Vaccines (GAVI), een organisatie die van groot belang is gezien de COVID-19-pandemie. De benoeming van de voormalige Portugese eerste minister en ex-voorzitter van de Europese Commissie werd anoniem goedgekeurd door de raad van bestuur van GAVI.

Barroso treedt in dienst als voorzitter in januari 2021. Hij werd verkozen omwille van zijn “opmerkelijke status en ervaring, zijn staat van dienst als leider, zijn uitgebreide ervaring als voorzitter van instellingen met meerdere stakeholders en zijn inzet voor de internationale samenwerking”. Het voorzitterschap is een onbetaalde positie.