De belangrijkste wetswijzigingen voor 2021 op een rij

– Het Portugees minimumloon is vastgelegd op 665 euro, een verhoging van 30 euro in vergelijking met 2020.
– Gepensioneerden met een lager inkomen krijgen een buitengewone maandelijkse pensioenverhoging van 10 euro.
– Werknemers die als gevolg van de pandemiecrisis hun arbeidsinkomen hebben zien dalen, krijgen een nieuwe buitengewone sociale steun.
– De minimale werkloosheidsuitkering wordt verhoogd van € 438,81 naar € 504,6 voor voltijdwerkers. Diegenen die in 2021 zonder werkloosheidsuitkering komen te vallen, hebben recht op een verlenging van 6 maanden van deze subsidie.
– Gratis kinderdagverblijven voor alle kinderen van huishoudens die tot de 1e en 2e inkomensgroep behoren en die naar openbare kinderdagverblijven gaan of onder het samenwerkingssysteem vallen.
– Meer dokters, meer bedden en meer uitrustingen voor de Nationale Gezondheidszorg.
– Er worden 5.000 extra operationele assistenten ingehuurd voor de openbare scholen. De regering reserveert 400 miljoen euro voor een digitaliseringsprogramma voor de scholen.
– De regering blijft zich inzetten om het verschil tussen de bronbelastingen van de werknemers en het uiteindelijke te betalen belastingbedrag te minimaliseren en past de loonbelastingtabellen aan. Deze aanpassing zou de gezinnen ongeveer 200 miljoen euro opleveren.
– Het zogenaamde bestaansminimum, limietbedrag voor het betalen van inkomstenbelasting, wordt verhoogd met 100 euro naar 9.215 euro.
– Verlaging van de btw op elektriciteit voor huishoudens met een gecontracteerd vermogen tot 6,9 kVA, waarbij een tussentarief van 13% voor de eerste 100 kilowattuur (kWh) maandelijks verbruik wordt toegepast. Vanaf maart krijgen grote gezinnen (met vijf of meer leden) een btw-tarief van 13% over de eerste 150 kWh van het maandelijks elektriciteitsverbruik.
– Omwille van de pandemie mag in het eerste semester geen water, elektriciteit, gas afgesloten worden. Voor telecomaansluitingen geldt dat deze niet afgesloten mogen worden als de consument werkloos is, een inkomensdaling heeft van meer dan 20% of besmet is met COVID-19.
– Tijdens de eerste helft van 2021 kunnen bedrijven en ZZP’ers de btw en vennootschapsbelasting in termijnen afbetalen.