De Portugese belastingdienst legt zich neer bij de beslissing van het Europese Hof van Justitie en gaat aan de belastingbetalers vier jaar van de wegenbelasting die te veel betaald werd voor tweedehandsvoertuigen ingevoerd uit de Europese Unie terugbetalen, omdat ze bij de berekening ervan geen rekening heeft gehouden met de werkelijke leeftijd van het voertuig.

Tot op heden werd bij de berekening van de wegenbelasting, geïnd op tweehandsvoertuigen ingevoerd uit de Europese Unie, geen rekening gehouden met het feit dat deze voertuigen al een eerste nummerplaat in een ander land gehad hebben. Ze werden behandeld alsof ze voor de eerste keer werden ingeschreven, wat de te betalen wegenbelasting deed stijgen.

Welnu, verschillende eigenaars voelden zich benadeeld omdat Portugal de Europese Wet niet respecteerde. Ze vochten de berekening van de Portugese belastingdienst in de Rechtbank aan, waardoor een proces tegen de Portugese staat ontstond. Dit leidde tot een definitieve beslissing van het Europese Hof van Justitie, waartegen geen beroep kan aangetekend worden. De Portugese overheid is nu verplicht om de Wet in overeenstemming te brengen met het artikel 110º van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Het artikel 110º van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie voorziet dat “de lidstaten geen hogere binnenlandse belastingen van welke aard ook op producten van de overige lidstaten zullen heffen dan die welke, al dan niet rechtstreeks, op gelijksoortige nationale producten worden geheven. Bovendien heffen de lidstaten op de producten van de overige lidstaten geen zodanige binnenlandse belastingen, dat daardoor andere producties zijdelings worden beschermd.”

De Portugese belastingdienst erkent in een recente beschikking dat haar berekening van de wegenbelasting illegaal was en geeft toe dat de eigenaars in deze omstandigheden de belasting die te veel geïnd werd in de laatste vier jaar, moeten terugkrijgen. Daarom moeten ze zich naar de belastingdienst van hun woonplaats begeven met de betalingsbewijzen van de wegenbelasting van de laatste vier jaar, samen met de betreffende documenten van de auto, om de vordering in te dienen.

Anderzijds trad op 1 januari 2020 een nieuwe wetgeving in werking. Deze voorziet dat vanaf nu de voertuigen ingevoerd uit andere landen van de Europese Unie of uit de Europese Economische Ruimte, met een eerste nummerplaat van vóór juli 2007, wegenbelasting gaan betalen volgens de regels en tabellen die gelden van vóór die datum, dus veel minder.

Op welke voertuigen hebben deze wijzigingen betrekking? Alle auto’s die ingevoerd werden uit een land van de EU of uit de Europese Economische Ruimte + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein naar Portugal; vanaf 1 juli 2007; en waarvan de eerste nummerplaat in het land van herkomst van vóór 1 juli 2007 is. Dit wordt toegepast op de voertuigen die al in Portugal zijn en die de ‘nieuwe’ wegenbelasting betaalden, en op die die ingevoerd zullen worden, mits ze voldoen aan deze 3 vereisten.

 


Dit artikel verscheen in “Blik op Portugal 172”.