Het Ministerie van Infrastructuur en Huisvesting deelde mee dat de Nationale Vereniging van Openbaar Goederenvervoer (ANTRAM) e de Nationale Vakbond van Chauffeurs van Gevaarlijke Stoffen (SNMMP) vandaag in beginsel een akkoord bereikt hebben over de arbeidsvoorwaarden voor chauffeurs van gevaarlijke stoffen. Toch zei de vicevoorzitter van de vakbond Pedro Hardal Henriques dat de vooraankondiging van staking aangehouden wordt tot het document aanvaard en ondertekend is. Het persagentschap Lusa probeerde contact op te nemen met de ANTRAM en de SNMMP, maar dat was tot op heden niet mogelijk.

Gisteren zei de voorzitter van de SNMMP dat hij de vooraankondiging van staking had overhandigd, die op 23 mei zou beginnen voor onbepaalde tijd. Hun intentie werd al aangekondigd op woensdag, omdat zij vonden dat de ANTRAM de onderhandelingsprincipes van goede trouw niet had nageleefd.

De SNMMP werd eind 2018 opgericht en bekend door de transportstaking die ze aankondigde op 15 april, wat leidde tot lange rijen bij benzinestations. Om de gevolgen van de verlamming te minimaliseren keurde de Ministerraad een burgerlijke vordering goed en nodigde ze de partijen uit om samen rond de tafel te gaan zitten. Op 18 april werden de onderhandelingen gestart tussen de twee partijen onder bemiddeling van het Ministerie van Infrastructuur en Huisvesting.