MEO maakte bekend vanaf 1 april een euro te innen voor een papieren factuur. DECO vindt dat deze maatregel illegaal is en besloot de klanten te helpen om deze maatregel te omzeilen. Het initiatief van MEO bracht ANACOM (Nationale Instantie van Communicaties) ertoe om een aanbeveling op te stellen zodat de telecombedrijven niets zouden aanrekenen voor het uitreiken van die facturen. Desondanks voerde MEO toch deze maatregel in. Omdat DECO redeneert dat MEO hiermee de wet aan de kant schuift en het recht op informatie schendt, besloot het een initiatief op te zetten om de consumenten te helpen die voor hun factuur moeten betalen. “De consumenten die de voorgestelde oplossingen niet willen aanvaarden, dus betalen voor de papieren factuur of overstappen op een elektronisch factuur, kunnen verzoeken om de bemiddeling van DECO om deze nieuwe kosten terug te krijgen gedurende de contractperiode of om het contract op te zeggen. “In dit geval zullen de beste alternatieven voorgesteld worden of de te nemen stappen meegedeeld”, zegt de vereniging. De link van DECO vindt u hier: https://www.deco.proteste.pt/acoes-coletivas/faturas-1-euro.