De eieren die in uw koelkast liggen, zijn dat bio-eieren of eieren van batterijkippen? Het antwoord vindt u in de code op de schaal of op de verpakking.

Opdat eieren verkocht mogen worden moet er verplicht een code geprint worden op de schaal van de eieren of op de verpakking ervan. Deze code informeert de klant over het houderijsysteem van de kippen, over het land van oorsprong van het product en over het identificatienummer van het bedrijf. Het eerste cijfer van de code onthult het houderijsysteem. Daarna zijn er twee letters die het land van oorsprong identificeren (PT = Portugal). De laatste cijfers hebben betrekking op het identificatienummer van het bedrijf.

Het eerste cijfer is dus belangrijk om te weten in welke omstandigheden de kippen gefokt werden en wat hun voeding was:

0 – biologische eieren.

Het zijn eieren afkomstig van kippen die op een biologische manier gefokt worden, hetzij, 80% van hun voeding is biologisch. De fokker moet ervoor zorgen dat elke kip minstens 4 m2 terrein in de open lucht heeft. Binnen mag elke stal niet meer dan 3.000 dieren bevatten en niet meer dan zes kippen per vierkante meter.

1 – vrije-uitloopeieren of graseieren.

De stallen zijn hetzelfde als die van de kippen die in een stal gefokt worden, maar deze kippen hebben tijdens de dag altijd toegang tot open lucht. Het terrein waar de kippen toegang toe hebben moet vooral bedekt zijn met vegetatie, waar elk dier recht heeft op een ruimte van minimaal 2,5 m2.

2 – scharreleieren.

De kippen leven in gesloten stallen, waar ze zich min of meer vrij kunnen bewegen. De dierendensiteit mag niet groter zijn dan negen kippen per m2. Minstens een derde van het grondoppervlak moet met strooisel bedekt zijn. Er moeten voeder- en drinkbakken voorzien zijn in aparte plaatsen.

3 – kooi-eieren.

Het betreft hier de meest verkochte eieren. De kippen worden opgesloten in kleine kooien. Alles is min of meer geautomatiseerd: de gelegde eieren worden direct opgevangen op transportbanden die ook gebruikt worden om voeding te verspreiden. Het is een hygiënisch en efficiënt systeem, met lage productiekosten, maar waar niet aan gedacht wordt is het welzijn van het dier.