De automatische, onmiddellijke verlenging van de burgerkaart en het rijbewijs zijn twee van de 119 maatregelen voorzien in het administratief vereenvoudigingsprogramma ‘Simplex 2019’.

De automatische verlenging van de burgerkaart zal toegepast worden in de gevallen waarin de verzameling van biometrische gegevens niet vereist is en “middels de betaling van een multibanco-referentie verstuurd per SMS samen met de waarschuwing dat het document vervalt”. De maatregel is bedoeld om het leven van de burger te vereenvoudigen en de efficiëntie van de overheidsdiensten te verbeteren, als antwoord op de lange files en oponthoud in de verzoeken van de verlenging van documenten. Een andere maatregel is de verlenging van het rijbewijs die beschikbaar zal gesteld worden op de dag van aanvraag, middels de betaling van een toeslag.