Op maandag 1 juni gaat de derde fase in van de versoepelende maatregelen. Het land blijft dus nog in ‘de staat van calamiteit’ tot 14 juni, 23.59 uur.

In de hoofdstad Lissabon werd de versoepeling van sommige beperkende maatregelen, die voorzien was voor de derde fase, uitgesteld, en bijzondere maatregelen werden opgelegd, vooral voor wat betreft activiteiten met grote samenscholingen. De situatie in Lissabon wordt volgende week opnieuw geëvalueerd.

Dit zijn de belangrijkste maatregelen die werden vastgelegd voor de derde fase in de versoepeling van de maatregelen, die van toepassing zijn vanaf 1 juni:

– samenscholingen en evenementen worden nu toegelaten voor maximaal 20 personen (in Lissabon blijft de limiet van 10 personen gelden). De DGS (directoraat-generaal Gezondheid) moet de richtlijnen bepalen voor de beperkingen in religieuze diensten, familiebijeenkomsten (zoals huwelijken en doopfeesten) en bedrijfsevenementen;

– de burgerlijke plicht om thuis te blijven is niet langer van toepassing;

– telewerken is niet langer verplicht, maar is wel nog mogelijk voor personen met een zwak immuunsysteem of die chronisch ziek zijn; voor werknemers met een invaliditeit van 60% of meer; voor werknemers met een kind of persoon ten laste van onder de 12 jaar, of met een handicap of chronische ziekte, die bijstand moeten verlenen omdat het kind niet naar school kan; en als het door de fysieke ruimtes en de werkorganisatie niet mogelijk is om de richtlijnen van de DGS en de ACT na te leven;

– winkels met een oppervlakte van meer dan 400 m2 of winkels in winkelcentra moeten niet langer gesloten blijven (behalve in Lissabon, waar de gemeentebesturen de opening van die winkels evalueren);

– de regel is dat over het algemeen de activiteiten hernomen worden, mits bepaalde voorwaarden en de richtlijnen van de DGS voor de sector in kwestie worden nageleefd, waaronder auditoria, bioscopen, theaters, concertzalen, zwembaden, sport- en gezondheidsclubs, casino’s, tattooshops en gelijkaardig;

– in restaurants en dergelijke wordt de capaciteit niet langer beperkt tot 50% onder de voorwaarde dat schermen geplaatst worden waar de afstand tussen de tafels minder dan 1,5 m is;

– de food-courts in de winkelcentra moeten niet langer gesloten blijven (behalve in Lissabon);

– u moet nog steeds op voorhand een afspraak maken bij de openbare diensten, waar nog steeds de voorkeur gegeven wordt aan de digitale dienstverlening. De Burgerwinkels in Lissabon blijven gesloten;

– heropening van spektakelruimtes, filmzalen en gelijkaardig, alsook culture evenementen in de open lucht, mits de hygiëne- en bezettingsregels nageleefd worden, alsook de fysieke afstand en het gebruik van mondmaskers;