De Ficha Técnica da Habitação (FTH), de bouwtekening, is het document waarin van elke woning de technische en functionele kenmerken beschreven staan. Het is onmogelijk om een notariële akte te laten passeren zonder de FTH voor woningen gebouwd ná 30 maart 2004. Dit identiteitsbewijs van je woning moet volledig zijn in elke situatie van (her)bouwen, reconstructie, uitbreiding of andere wijziging. De regels, voorwaarden en zelfs het vaste model staan allemaal heel precies aangegeven in het Wetsbesluit 68/2004 van 25 maart en 817/2004 van 16 juli.

Maar toch zijn de dagen geteld voor de huidige papieren FTH. De Portugese overheid heeft besloten een einde te maken aan dit document, en keurde tegelijkertijd het creëren van de ‘Livro de Obra Eletrónico’ (elektronische bouwtekening) goed. Daarnaast werd ook mogelijk gemaakt om het ‘Certificado Energético’ (energiecertificaat) te raadplegen via deze ‘Livro de Obra Eletrónico’. Deze maatregel die gelanceerd werd in 2017 wil de huidige Ficha Técnica (da Habitação) laten opnemen in het online Livro de Obra (da Construção). De Livro de Obra Eletrónico beoogt aldus het oplossen van de versnippering en ontoegankelijkheid van informatie in het proces van gebouwwerken. Hoewel het nog enige tijd zal duren voordat deze veranderingen daadwerkelijk plaatsvinden, zou het in 2021 zomaar realiteit kunnen worden.