Naar mijn mening is de huisarts de dokter die het dichtst bij de patiënt hoort te staan. Dat maakt het vak zo mooi. Ik ben geïnteresseerd in de mens achter de patiënt en dat helpt me ook weer om een klacht goed te kunnen plaatsen.

Als huisarts ontwikkel je er een gevoel voor, of iets ‘pluis’ of ‘niet pluis’ is. Het gevoel hiervoor wordt beter als je de patiënt goed kent. Hiervoor is het belangrijk dat de patiënt zich op z’n gemak voelt bij de dokter. Laagdrempeligheid en dezelfde taal spreken (en dan bedoel ik niet alleen Nederlands) dragen hier natuurlijk enorm in bij. Ik probeer me altijd voor te stellen wat de klacht voor de patiënt betekent, waar hij of zij bang voor is en wat de impact daarvan is op zijn leven. Ik luister en zal dat bespreken, om duidelijk te krijgen wat de patiënt heeft bewogen mij te raadplegen. Mijns inziens zijn dat de eigenschappen die een arts tot huisarts maken. Daarnaast mag je natuurlijk verwachten dat een huisarts up-to-date is met zijn vak. De Nederlandse huisartsen werken vaak volgens behandelprotocollen, de Standaarden, welke regelmatig worden herzien.

In een periode dat de griep zijn ronde doet kun je soms plotseling een dokter nodig hebben. In Nederland staan mensen over het algemeen ingeschreven bij een huisarts, maar in Portugal is dat lang niet altijd het geval. Op zich is dat geen probleem. Overal in Portugal zijn er huisartsen, ook Nederlandse, die men consulteren kan. Voor een afspraak of een behandeling hoeft men niet ingeschreven te zijn. Veel huisartsen werken in de particuliere sector, maar er is ook een Portugees ‘ziekenfonds’, de Serviço Nacional de Saúde (SNS). Via dit systeem is het ook mogelijk een arts te zien.  Daarvoor moet u echter wel ingeschreven staan, tenzij het gaat om acute klachten. Het probleem hier is vaak de communicatie, binnen en buiten de spreekkamer. Ook zijn er vaak lange wachttijden en is er niet in alle Portugese gezondheidscentra (Centros de Saúde) op alle dagen een arts aanwezig.

Sommige residenten hebben nog een Nederlandse zorgverzekering, welke de kosten die men maakt bij een particuliere huisartsenpraktijk, zal dekken. Veel anderen hebben een internationale particuliere ziektekostenverzekering afgesloten. Als men in Portugal woont, is het sowieso raadzaam om zich in te schrijven bij het lokale Centro de Saúde. Men krijgt dan een ‘ziekenfondsnummer’, een ´número de utente’, waarmee men van de Portugese huisartsenzorg gebruik kan maken. Dit nummer geeft ook recht op korting op medicijnen, ook als deze door particulier werkende artsen zijn voorgeschreven. Bovendien heeft men dit nummer nodig bij de aanvraag van een Portugees rijbewijs.

Volg bij de keuze van een huisarts uw gevoel. Laat u leiden door wat u verwacht. Het huisartsenvak is meer dan een pijnstiller voorschrijven. Het is je verplaatsen in de patiënt en zijn of haar zorgen begrijpen. Voor dat begrip komen mijn patiënten vaak en dan vind ik het mijn taak om daar zorgvuldig mee om te gaan en hem of haar zo goed mogelijk te helpen. Juist dat maakt mijn vak zo mooi. Het spreekt vanzelf, dat het prettig is als je in je eigen taal je klachten kunt uitleggen. In de Algarve zijn ongeveer tien Nederlandse huisartsen werkzaam. De namen en adressen vind je in De Portugal Gids van de NCA.

Heino Folmer, huisarts
Orange Medical Centre