De elektriciteitsproductie uit duurzame bronnen voorzag in 51% van het nationaal verbruik in 2019, met 27% aan windenergie, het grootste aandeel ooit.

Fotovoltaïsche zonne-energie was de bron die vorig jaar het meest groeide. Voor de eerste keer overschreed het de waarde van een terawattuur (TWh) van de jaarproductie.

Het indexcijfer van de hydro-elektrische productie stond in 2019 op 0.81 (onder het gemiddelde van 1). De laatste twee maanden van het jaar steeg de stuwdamproductie en in december bereikte het indexcijfer dan ook 1.77.

Het indexcijfer van de windproductie registreerde 1.05 in 2019 en 1.13 in december. De combinatie van deze factoren leverde een periode van 131 opeenvolgende uren op – de langste ooit – waarin de duurzame productie het verbruik overschreed.

In december 2019 leverde de duurzame productie 76% van het nationaal energieverbruik.