“Terra, o nosso lar, está viva com uma comunidade de vida única. O bem estar dos povos e da biosfera depende da preservação do ar limpo, das águas puras, dos solos férteis, da variedade de plantas, animais e ecossistemas”

“Aarde, ons thuis, leeft met een gemeenschap van uniek leven. Het welzijn van de volkeren en de biosfeer hangt af van het behoud van schone lucht, van puur water, van vruchtbare grond, van een  gevarieerde flora, fauna en ecosystemen”

Eco-Escolas is een internationaal programma van de Fundação de Educação Ambiental, ontwikkeld in 1996 door de ABAE in Portugal. Het idee achter het programma is scholen aan te moedigen activiteiten te organiseren op het gebied van milieueducatie gericht op het behouden van onze planeet. Het programma wordt gecoördineerd op internationaal, nationaal, regionaal en schoolniveau, waardoor het mogelijk is om gemeenschappelijke doelstellingen, methodologieën en criteria samen te brengen. Door de eigen inbreng kan de school de activiteiten aanpassen aan de specifieke kenmerken van haar leerlingen en de omgeving van de school. Naast de steun van de Nationale Commissie, werkt Eco-Escolas ook samen met verschillende gemeenten. Een aantal van haar activiteiten wordt, in ruil voor een financiële vergoeding, ontwikkeld in opdracht van bedrijven. Eco-Escolas biedt methodieken, trainingen, pedagogische materialen en ondersteuning en kader voor het werk dat door de scholen zelf is ontwikkeld.

Na inschrijving ontvangt de school informatie en richtlijnen die de invoering van het programma vergemakkelijken. Op school wordt een coördinator aangewezen, die deelneemt aan de trainingsactiviteiten, zoals de Seminário Nacional en de Dia das Bandeiras Verdes. De coördinerende leraar is het aanspreekpunt voor zowel Eco-Escolas als voor zijn/haar collega’s. Het is de verantwoordelijkheid van deze leraar om de voorwaarden, middelen en strategieën te verzamelen om de gekozen activiteiten op school uit te voeren.

Om de groene vlag te ontvangen, moet de school aantonen de 7-stappenmethode te hebben gevolgd:
* kiezen van Eco-Escola raad,
* kritisch milieuonderzoek in de directe omgeving van de school,
* schrijven van een plan van actie ter verbetering van dit milieu,
* maken van een draaiboek,
* schrijven van een plan voor het volgen en de evaluatie van het verbeterplan,
* aantonen van samenwerking met en betrokkenheid van de gemeenschap,
* aangeven aan welke eco-code de school zich houdt.

Daarna is het doel om twee derde van het actieplan te verwezenlijken, eventueel in samenwerking met de gemeenschap. Naast het schooleigen actieplan wordt gevraagd activiteiten uit te voeren in het kader van de basisthema’s (water, afval en energie) en minstens een van de thema’s van het lopende schooljaar. Alle thema’s, alsmede les- en projectvoorstellen en bijbehorende materialen zijn te vinden op de website van Eco-Escolas. Als het plan wordt gerealiseerd, verdient de school de titel ‘Eco-Escola’.