Beging u een verkeersovertreding in een ander land van de EU? Dan zal u hoogstwaarschijnlijk een bekeuring krijgen.

De bestuurders die verkeersovertredingen begaan in de Lidstaten van de Europese Unie met voertuigen geregistreerd in deze landen krijgen een bekeuring via een elektronisch platform dat gebruikt wordt voor de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie door het Europees Voertuig- en Rijbewijs-Informatiesysteem (EUCARIS).

De uitwisseling van gegevens tussen de overheden van de verschillende landen over overtredingen op de verkeersregels en met betrekking tot de verkeersveiligheid, gebeurt door EUCARIS. Met dit systeem kan de eigenaar van een voertuig geregistreerd in een land van de EU, die een verkeersovertreding begaan heeft in een andere Lidstaat, geïdentificeerd en bekeurd worden.

EUCARIS is al functioneel en de verkeersovertredingen die hieronder vallen zijn: snelheidsovertredingen, het niet gebruiken van de veiligheidsgordel, door rood rijden, rijden onder invloed van alcohol en van drugs, foutief helmgebruik en het niet dragen ervan, het onterecht rijden op voor bepaalde voertuigen bestemde wegen en het gebruiken van uw mobiel tijdens het rijden.

In Portugal neemt het ‘Instituto dos Registos e do Notariado (IRN)’ het statuut aan van nationaal contactpunt, en specifiek voor de implementatie, het beheer en de werking van het platform. Dit is logisch, aangezien het instituut verantwoordelijk is voor de gegevensbank van de registratie van voertuigen in Portugal, belangrijk voor de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over voertuigen.

Voor de registratie van de proces-verbalen van verkeersovertredingen verifiëren de toezichthoudende verkeersinstanties (PSP en GNR) die de overtreding constateerden, het elektronisch platform om de bestuurder te bekeuren.

De wet bepaalt “de principes en de regels van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie betreffende de registratie van voertuigen” tussen de Portugese overheid en die van de andere Lidstaten van de Europese Unie “om strafbare feiten te voorkomen en te onderzoeken”.

Deze informatie is van algemene aard. Indien u behoefte heeft aan juridisch advies over het bovenstaande of een ander onderwerp, raad ik u aan om contact op te nemen met een advocaat.

 


Dit artikel verscheen in “Blik op Portugal 147”.