Het Europees Parlement heeft het voorstel om de tijdsverandering te beëindigen goedgekeurd, maar enkel vanaf 2021, en niet al dit jaar zoals eerder werd voorgesteld door de Europese Commissie. Nu in het Europees Parlement de goedkeuring kwam met 410 stemmen voor, 192 tegen en 51 onthoudingen, moeten de lidstaten nog tot een algemeen akkoord komen in de Raad van de EU en daarna moet het voorstel voor de richtlijn worden afgestemd onder deze twee instellingen.

Het is nu aan de lidstaten om te bepalen of ze voor de winter- of zomertijd kiezen, maar de EU-landen moeten evenwel met elkaar de keuze coördineren en deze beslissing aan Brussel meedelen voor 1 april 2020.

Het rapport stelt voor dat de laatste verplichte verandering naar het zomeruur plaatsvindt op de laatste zondag van maart 2021. Op de laatste zondag van maart 2021 kan een laatste keer verplicht worden omgeschakeld naar de zomertijd. Lidstaten die permanent voor de wintertijd kiezen, zetten de klok nog een laatste keer terug op de laatste zondag van oktober 2021. Daarna kan omschakelen niet meer.