Vrijdagmiddag 30 september zijn de NCA Portugal ondernemers van harte welkom  bij de Nederlandse ondernemer Hans Lodders en zijn Braziliaanse vrouw Sunamita Iris. We gaan wijn proeven, tapas eten, en kennis uitwisselen over duurzaam ondernemen in Portugal.

terras

De borrel zal in lijn zijn met hun activiteiten duurzaam ondernemen. Samen met een lokale partner, chefkok Ariel van restaurant Gourmet Taste 1680 uit Almodôvar, zullen we een aantal lokale, exclusieve wijnen proeven, die eventueel ook ter plekke gekocht kunnen worden. Ariel zal er vers bijpassende hapjes bij bereiden.

Hans en vrouw

Hans en Sunamita zijn in 2021 naar Portugal gekomen, en gestart in het zuiden van de Alentejo met hun maatschappelijke onderneming Qxote (spreek uit: kiesjot). Hun doel is om kennisuitwisseling op het gebied van duurzame ontwikkeling te faciliteren.  Zij zijn bezig partnerships op te zetten met Nederlandse en Portugese onderwijsinstellingen, bedrijven en de lokale community. Ze faciliteren stages, duurzaamheidsprojecten, trainingen, retraites voor professionals en kennissessies.

Er is gelegenheid om het 9 hectare grote landgoed te bekijken en Hans zal een sessie faciliteren, waarin de ondernemers wordt gevraagd wat zij kunnen bijdragen aan de ondernemersclub, als ook wat ze denken te kunnen ophalen. Op deze manier willen we een leuke en ook inhoudelijk interessante bijeenkomst organiseren.

Wil jij er bij zijn bij deze unieke ondernemersborrel?

Geef je dan op per email: info@ncaportugal.com

Prijs en locatie

De NCA leden betalen €20 (vooraf).

(De kosten zijn €30 per persoon, waarvan Qxote 1/3 voor haar rekening neemt)

Locatie: https://goo.gl/maps/f1YwuS8uSbGEZYmp8

We starten rond 17:00u en willen rond 21:00u stoppen.

Er is beperkt gelegenheid om te blijven slapen (2 twee-persoonskamers, á 30€ pppn incl ontbijt. Gelieve van tevoren reserveren via info@qxote.com.pt !)

Eelco Schaap heeft eerder dit jaar het onderstaande artikel geschreven over QXote:

Don Qxote in de Alentejo

Op een fraaie heuveltop in de Alentejo pronken pontifikaal drie klassieke windmolens – spierwitte ronde torens met blauwe kappen in beslag genomen door maar liefst 5 ooievaarsnesten – die klepperend hun aanwezigheid beklemtonen. Het is deze entourage die Hans Lodders en Sunamita Borges da Costa zijn Braziliaanse vrouw en zakenpartner sinds vorig jaar hebben gekozen als hun thuisbasis. De windmolens inspireerden tot de naamgeving voor hun nieuwe bedrijf Qxote Lda – onder het motto, dat Don Quichote reuzen ontwaarde terwijl Sancho Panchez windmolens zag. Kortom: mensen zien heel verschillende dingen terwijl zij – ogenschijnlijk – het dezelfde waar-nemen. De aanleiding voor hen om scholingsprogramma´s aan te bieden. Het thuiswerken tijdens de Corona ´lock down´ dwong de beide echtelieden om voor Portugal te kiezen. Hun beider digitale werkomgeving maakt dat ook mogelijk. Portugal – precies tussen Brazilie en Nederland in, waar ze de mooie Quinta met 9 hectare kochten.

Eind april was de buitenwereld uitgenodigd om de feestelijke start van hun bedrijf QXote plus het Fair Food – Erasmus-programma – mee te maken. Een video boodschap van ambassadeur Nienke Trooster opende de bijeenkomst. Na het welkomst woord van Hans en Sunamita presenteerden in vlot tempo 3 sprekers namens Yuverta Nederland, Institute Politechnic Beja en Universiteit Aveiro hun tweetalige bijdragen. Duidelijk is dat Qxote een sleutelfunctie wil vervullen in onderwijs-programma´s gericht op duurzaamheid, natuur & milieu, klimaat en biodiversiteit. Voor universitair en beroepsonderwijs. Yuverta werd geintroduceerd door de leraren Koen Bos en Emma Jense. YUverta bestaat uit 26 agrarische scholen in midden en zuid Nederland. Dit schooljaar is de nieuwe aanpak gestart. De naam staat voor Youth\Young en Vert = verde\groen en de afsluitende A voor agua. Het VMBO en MBO beroepsonderwijs heeft zichzelf opnieuw uitgevonden en richt zich 100% op de vorming van de volgende generatie vakmensen met kennis van groene en blauwe diensten. Toekomstige vaklui en managers van het groen en blauwe water. 5 stagaires aanwezig die zich voorstelden en hun werk toonden op het 9 hectare grootte Qxote landgoed.

Enthousiaste en deskundige presentaties werden verzorgd door bevlogen docenten van het Institute Politechnic IP Beja – Petra Palma en Claudia Amaral van de Universiteit van Aveiro waar veel aandacht is voor de snel aan belangrijkheid winnende thema´s op het gebied van klimaat en het verduurzamen van de voedselproductie Fair Food en watermanagement. Het Nederlandse YUverta werkt samen met landen als Finland, Spanje en Portugal. Het Europese programma Erasmus+ maakt dat mogelijk. Studenten kunnen hun horizon verbreden en kennis maken met andere landen en het brengt EU subsidies voor Plattelandontwikkeling binnen bereik door deelname van 3 EU landen. Kansen te over, nu de koers is bepaald.

Afsluitend presenteerde het restaurant uit het dorp enkele uitstekende gerechten met lokale producten waarbij uitbundig gebruik was gemaakt van verse kruiden. Daarmee werd de daad bij het woord Fair Food gevoegd onder welluidende instemming van het gehoor dat zich inmiddels had ontpopt tot disgenoten. Met een goed glas wijn werd de bijeenkomst afgesloten. De gasten inclusief de president van de freguesia en zijn vrouw gingen huiswaarts met de ervaring, dat in hun directe leefomgeving een toekomstgerichte ambitieuze onderneming is neergestreken.

De ooievaars klepperden instemmende ten afscheid.

Eelco Schaap

13 mei 2022

doc Qxote – Fair Food BoP juni 22 . Documenten – Artikelen – Blik

 

 

 

 

 

Tweede onbedoelde column voor latere datum – uit het blote hoofd naar aanleiding van de datum:

 

De Tempelieren in Portugal

Vrijdag de 13de nog altijd spreekwoordelijk een ongeluksdag. Dat was die vermaledijde dag waarop in 1307 de Tempelieren in Frankrijk gevangen werden genomen en onderhevig waren aan een ´fake´ proces dat 7 jaar duurde en eindigde met de dood op de brandstapel op Ile de France in Parijs van Jacques de Moulay – de laatste grootmeester van de Orde. Dat was 14 maart 1314. Precies op die dag ben ik – 700 jaar later – naar Tomar gegaan om in de Carolla (tempel) van de Tempelieren burcht mijn eerbetoon te betuigen aan deze grote geest! 700 jaar na dato nog altijd terecht. Toen tijdens de Franse revolutie de adelijke koppen rolden riep het volk ´de Molay zei gewroken´. Het hele proces was opgetuigd door Philips de Schone en uitgevoerd door de inquisitie – zodat de rk kerk niet kon ingrijpen – waarbij de koning de bischop van Bordeaux tot paus had gepromoveerd. De enige paus die nooit in Rome is geweest. Beide mannen stierven – onverklaarbaar – binnen een half jaar na de dood van Jacques de Molay. Het einde van 200 jaar ethisch bankieren in Europa en het einde van een lange episode in Frankrijk´s geschiedenis. Zo ingrijpend is dat allemal geweest.

 

Waarom uitwijden over de Tempelieren? Portugal is het enige land waar de Tempelieren hun rechten en hun eigendommen hebben behouden en de Orde onder een andere naam verder heeft gewerkt, waarbij de koning grootmeester van de Orde van Christus was. Dat tekent de nationale geschiedenis van het land en van de verwevenheid tussen staat en kerk, hoewel dat in de 14de eeuw van een geheel andere orde was als in latere eeuwen. Portugal dat toen een bevolking had van slechts anderhalf miljoen zielen, met een dominant aanwezige adel en clerus en waar weinig zorg en aandacht was voor de noden van boeren en burgers. Op een wijze dat zelfs de engelse adel er schande van sprak. En die waren geinformeerd, getuige ´hun´ koningin Philipa de Lancestre – de koningin die Portugal veranderde. Maar dat is weer een ander verhaal.   

 

Waarvan Akte.