Volgens de huidige wetgeving kunnen vermogenswinsten worden gegenereerd uit de terugbetaling van obligaties of andere effecten, uit de verkoop van industriële of intellectuele eigendom, van onroerend goed of activa, van aandelen in bedrijven of andere goederen voorzien in artikel 10 van het Wetboek Inkomstenbelasting (IRS). Kortom, vermogenswinsten worden gezien als het verschil tussen de aan- en verkoopprijs van een activa, dat wil zeggen de gegenereerde winst. Hou er rekening mee dat vermogenswinsten of -verliezen moeten worden aangegeven bij de fiscus. Om vermogenswinsten of -verliezen in de belastingaangifte op te geven, moet bijlage G van model 3 ingevuld worden. Als het gaat over de eigen permanente woonplek en als de meerwaarde herinvesteerd wordt, word je van deze belasting vrijgesteld.