Wil je jouw woning schenken aan een familielid, maar zolang je leeft in dezelfde woning blijven wonen met behoud van woonrecht? Dat kan met een aangifte van vruchtgebruik. Dit is niets meer of minder dan een document dat de persoon beschermt die zijn eigendom van een onroerend goed wil overdragen aan een ander persoon, maar die ervan wil blijven genieten zolang hij leeft.

De vruchtgebruiker heeft in principe het recht om het onroerend goed, waarop hij het vruchtgebruik heeft, te beheren alsof hij de werkelijke eigenaar is. Daarnaast heeft hij ook plichten. Hij moet zorgen voor het behoud van het onroerend goed en mag de essentie ervan niet veranderen. Daarom is het aan de vruchtgebruiker om herstellingen en administratieve kosten te betalen. Het vruchtgebruik ten gunste van een particulier kan een vaste duur hebben in het contract of zelfs voor het leven. Indien opgericht ten gunste van een rechtspersoon, heeft het een maximale duur van dertig jaar. Als je jouw woning wil verkopen in plaats van deze te schenken, en erin wil blijven wonen, dan kun je dat ook doen door middel van een verklaring van vruchtgebruik, mits de koper daarmee instemt natuurlijk. Als de eigenaar het huis wil verkopen, dan verandert de eigenaar maar blijft het vruchtgebruik op het onroerend goed behouden.