De redactie werd hartelijk ontvangen door directrice Ana Relvinhas van het kindertehuis Bom Samaritano, waar we haar spraken samen met René Pieterse, vertegenwoordiger van de Rotary ter Aar in Nederland. Ana zet zich al jaren met hart en ziel in voor de kinderen. Sinds vorig jaar is het besef gegroeid dat haar gezin haar ook nodig heeft, en probeert ze een gezonde balans te vinden tussen ‘werk’ en haar persoonlijk leven.

René Pieterse kwam voor het eerst in contact met het kindertehuis in 2015, toen de Nederlandstalige Vereniging nog 5.000 euro te kort kwam voor de renovatie van de badkamers van het kindertehuis. René zorgde voor de sponsoring van het ontbrekende bedrag via Rotary Ter Aar en was zo onder de indruk van de werkzaamheden in het tehuis, dat hij prompt het project als een meerderjarig sponsorproject heeft ingebracht bij de Rotary. René vertelt.

Sponsoring
“Het ontbrekende bedrag van 5.000 euro was toen een eenmalige sponsoring van Rotary ter Aar. In 2016 hebben we een 7-zitsauto gesponsord. We hadden 15.000 euro toegezegd. De 2.000 euro die nog ontbrak voor de aankoop van de auto hebben we uiteindelijk ook nog bij elkaar gekregen. In 4 jaar tijd zullen we het kindertehuis financieel bijgestaan hebben met 52.000 euro. Maar het is nog niet voldoende.”

Ana zou graag het entreegebouw van het kindertehuis renoveren. Het gebouw heeft een receptie, twee studeerkamers, een directiekantoor en een toilet. Ze zou het graag uitbreiden en een ontvangstruimte creëren voor de gezinnen zodat ze ze meer privacy kan bieden. René is van mening dat het gebouwtje van 58 m2 niet geschikt is voor renovatie. “Ik heb gekeken naar de fundering. Dat is een grote betonplaat en daarom is het mogelijk om er een groter nieuw gebouw op te zetten van 80 m2. Dus ik heb voorgesteld om het gebouwtje geheel te verwijderen en een nieuw entreegebouw te maken met 2 leslokalen, een kamer met toezicht t.b.v. ontvangst ouders, een kantoor voor de directeur en de secretaresse en 2 toiletruimtes. Ze hebben ook heel veel dossiers om op te slaan, er moet dus ook voor extra kastruimte gezorgd worden. Ik heb zelf al een plattegrond uitgetekend met de wensen die ik gekregen heb van Ana. Dat plan willen we verder laten uitwerken door een lokale architect en naar Portugese normen laten ontwerpen. Kijken wat het kost en dan kunnen we daarmee de markt op. Met het komende event erbij hebben we 30.000 euro beschikbaar. Ik weet nog niet exact wat het gaat kosten, maar 60.000 euro zou het zomaar kunnen worden. We willen dit jaar alles plannen zodat volgend jaar gebouwd kan worden.”

Rotary ter Aar
“De Rotary is een internationale organisatie, die gevormd wordt door lokale clubs. Het zijn eigenlijk verenigingen van ondernemers en mensen die in loondienst werken en die heel maatschappelijk betrokken zijn. We zijn niet alleen een vriendengroep, maar het hoofddoel is om service te verlenen aan de maatschappij – ‘service above self’ -, zowel in Nederland als internationaal. Iedereen betaalt jaarlijks een vaste pittige contributie en iedereen is ook verplicht om een financiële bijdrage te leveren aan de community service, waarmee projecten zoals deze kunnen worden uitgevoerd. Jaarlijks organiseren we twee grote events, waarmee we ongeveer 30.000 euro extra ophalen. De helft gaat naar een nationaal project, de andere helft naar een internationaal project. Ik heb voorgesteld om het kindertehuis voor 3 jaar te sponsoren, de maximale lengte voor een project. Gelukkig is het bestuur van onze Rotaryclub hierin meegegaan.

“Ik ben al jaren voorzitter van de Aarlandencommissie en ieder jaar, op de 2e zondag van juni, organiseren we met een groep van 8 leden de Aarlandenrit. We rijden dan met een 60 à 70-tal cabrio’s en oldtimers door het Groene Hart, het mooiste gebied van Nederland, en we sluiten af met een barbecue die bezocht wordt door een 200-tal mensen. Iedereen die mee wil rijden betaalt 165 euro en wordt de hele dag voorzien van eten en drinken. Wat overblijft gaat naar het goede doel. Net als vorig jaar zal dat dit jaar ook weer ongeveer 15.000 euro opbrengen.”

Heeft u interesse om deel te nemen? Alle informatie vindt u op de website www.aarlandenrit.nl.

Kindertehuis Bom Samaritano
Ana vertelt dat het kindertehuis geopend werd in 1993. “Het kindertehuis had in het begin geen technisch personeel. Het werk bestond vooral uit het begeleiden van de kinderen in het dagelijks leven en ervoor zorgen dat ze goed te eten kregen. De gemeente wist van het bestaan van het tehuis en als de sociale zekerheidsinstanties op de hoogte waren van risicogevallen binnen gezinnen, werden de kinderen naar ons gebracht. Toen in 1999 de wet ter bescherming van minderjarigen inging, werden de kinderen niet alleen verzorgd en gevoed, maar kreeg het werk ook een technisch aspect. De kinderen worden voorbereid op hun toekomstig leven en de ouders worden begeleid om op die manier de sociale en familiale problemen te minimaliseren. Dat is onze strijd: instrumenten geven aan de gezinnen zodat ze zich kunnen herorganiseren, en dit terwijl er voor de kinderen gezorgd wordt in het tehuis. Het is ons doel om alle kinderen te re-integreren in hun gezin, om de liefde die ze krijgen van hun ouders te aanvaarden, maar om het gedrag dat ze in het kindertehuis aanleren te verkiezen boven dat wat ze thuis geleerd hebben. We willen niet dat ze hun familie afwijzen, maar helaas lukt dat niet altijd. Soms wordt een kind in een adoptiegezin geplaatst. Of, als ze iets ouder zijn, wordt er geprobeerd om het kind te plaatsen bij bv. een peetouder. Ook gebeurt het dat het kindertehuis de tiener helpt voor te bereiden op een zelfstandig bestaan, met het behalen van zijn diploma, zijn rijbewijs, om ze daarna klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Op dat moment verlaten ze het tehuis.

De beschermingswet is vorig jaar gewijzigd. Die stelt dat een kind mag opgevangen worden tot 25-jarige leeftijd. Dat gebeurt niet veel. Op hun 18e kunnen de kinderen kiezen om te blijven of te vertrekken. In het totaal zijn er op dit moment 35 kinderen in het tehuis. De limiet is 36.”

“Op dit moment hebben we een grote nood aan wasmachines. Ze zijn pas stuk gegaan. Dat is onze prioriteit. Ook de kleerkasten van de slaapkamers zijn aan vervanging toe. Een financieel verzoek werd ingediend bij de gemeente, maar we wachten nog op een antwoord.”

Ana probeert ook om een deal te sluiten met het privéziekenhuis. Ze hoopt een gratis jaarlijks pakket te kunnen regelen. Op het verzoek van Ana bij het staatsziekenhuis voor een oogonderzoek bij 5 kinderen is na 6 maanden nog altijd geen antwoord gekomen.

Ook voor de Engelse les, die de kinderen nu 2 avonden per week in het tehuis krijgen, wordt gezocht naar sponsoring. Op dit moment betaalt René het zelf. “Het zou erg fijn zijn als we samen met de NCA tot iets moois zouden kunnen komen.”

Laat het duidelijk wezen. Alle hulp is welkom. NCA-leden die geïnteresseerd zijn, kunnen op afspraak het kindertehuis bezoeken. Ana Relvinhas ontvangt u graag om uitleg of een rondleiding te geven. U kunt het kindertehuis bereiken op het telefoonnummer: 282 459 201 of via e-mail: bomsamaritano@sapo.pt. Website: http://lcbomsamaritano.org/. Ana spreekt Engels en Portugees.

Een financiële bijdrage leveren kan via overschrijving naar de rekening van de Associação Clube Neerlandês (NCA) bij de bank Bankinter met IBAN-nr. PT50026901870020126805258 en BIC/SWIFT: BKBKPTPL. Wilt u wel even een mailtje sturen met de melding dat u een storting gedaan hebt t.b.v. het kindertehuis? Dat maakt het secretariaat duidelijk voor wie de betaling bestemd is.