De wet die de motorrijtuigenbelasting (IUC) voor auto’s ingevoerd uit andere landen van de EU zal verlagen, werd al gepubliceerd maar gaat pas in werking op 1 januari 2020.

De wetswijziging die de heffingsgrondslag bepaalt, maakt niet langer verschil tussen de auto’s geregistreerd in Portugal of in een andere Lidstaat, de beslissing volgend van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Deze heffing is van toepassing op de voertuigen van de categorieën A en B, met een gewicht onder de 2.500 kg “die, voor de eerste keer, op het nationale grondgebied of in een andere Lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte sinds 1981 tot in werking treden van dit wetboek (in juli 2007) geregistreerd werden”. De maatregel maakt deel uit van een wet goedgekeurd door het parlement op 19 juli, en die overgaat tot de wijziging van verscheidene belastingwetgevingen. De meerderheid van de wijzigingen gaan van kracht op 1 oktober, maar het wetboek verwijst een klein deel (waaronder die met de veranderingen in de IUC) naar 1 januari 2020.

Toen de Wet van de IUC in juli 2007 van kracht werd, waarmee de oude ‘autozegel’ vervangen werd, werd de belastingtabel behouden dit tot dan toe van kracht was voor de auto’s aanvankelijk geregistreerd in Portugal, en werd de nieuwe tabel enkel toegepast voor de vervolgens nieuwe aangekochte auto’s. Maar met betrekking tot de ingevoerde auto’s werd besloten om de IUC-tabel toe te passen, niet van het jaar van het eerste kenteken in het buitenland, maar van het jaar van het eerste kenteken in Portugal. Daardoor werden de auto’s van dezelfde leeftijd en cilinderinhoud zwaarder belast, reden waarom sommige automobilisten deze verschillende behandeling bij de Justitie betwistten.