Per 1 januari a.s. treedt een nieuw wet in werking (84/2021) die de garantieperiode verlengt voor roerende goederen tot drie jaar (was twee), en tot tien jaar voor onroerende goederen (was vijf). Dit laatste betreft dan gebreken die structurele constructieve elementen aantasten.

Het gaat om een nieuwe wet die consumentenrechten regelt bij de aan- en verkoop van digitale goederen, inhoud en diensten en zo bijdraagt aan de versterking van de consumentenrechten op het internet. Naast de verlenging van de bovengenoemde garantietermijnen wijzigt de wet namelijk het kader van digitale goederen, zoals online inhoud en diensten.

Volgens de nieuwe wet moet de verkoper het defecte artikel binnen 30 dagen repareren of vervangen en krijgt het gerepareerde artikel een extra garantieperiode van zes maanden na elke reparatie. Als de consument een nieuw product ontvangt ter vervanging van het defecte artikel, begint de garantie opnieuw te lopen voor drie jaar vanaf de leveringsdatum.