De Regelgevende Instantie voor Energie (ERSE) verspreidde onlangs één van de eerste aanbevelingen voor “goede praktijken” die de regelgevende instantie zal voorstellen, die “helpen in het oplossen van consumentenconflicten”. De eerste heeft te maken met de vertraging in de facturatie van elektriciteit en gas. In een persbericht legt ERSE uit dat “de leverancier direct de consument moet inlichten als er sprake is van een facturatieachterstand”, zodra men weet heeft van de situatie.

Maar dat niet alleen. Volgens de regelgevende instantie moet de energieleverancier “de klant ook een afbetalingsplan voorstellen, behoudens het recht op de volledige betaling van het factuurbedrag”. Vervolgens moet het bedrijf ook via het internet de oorzaken van de vertraging bekend maken en de maatregelen die genomen worden om de situatie recht te zetten, en bovendien kanalen beschikbaar stellen om de twijfel die hieromtrent bestaat weg te kunnen nemen.