Woon je in Portugal en heb je een familielid bij je in huis die zorg nodig heeft of anderszins een persoon die direct ten laste valt? Wet nr. 100/2019, recent gepubliceerd in de Diário da República, regelt de rechten en plichten van mantelzorgers, evenals van de zorgbehoevende, en legt ondersteunende subsidies en andere maatregelen vast.

Wie is mantelzorger?
Zoals vermeld in de bijlage van bovengenoemde wet, bestaan er twee soorten mantelzorgers: de hoofdmantelzorger en de bijkomende mantelzorger.

Hoofdmantelzorger
Volgens de wet is de hoofdmantelzorger de “echtgeno(o)t(te) of de feitelijk samenwonende, familielid of aanverwante tot de 4e graad in de rechte lijn of zijlijn van de zorgbehoevende, die hem of haar permanent begeleidt en verzorgt, die met hem of haar samenwoont en die geen vergoeding ontvangt voor een beroepsactiviteit of voor de zorg die deze mantelzorger verleent aan de zorgbehoevende”.

Bijkomende mantelzorger
De bijkomende mantelzorger is de “echtgeno(o)t(te) of de feitelijk samenwonende, familielid of aanverwante tot de 4e graad in de rechte lijn of zijlijn van de zorgbehoevende, die hem of haar regelmatig, maar niet permanent, begeleidt en verzorgt, die mogelijk een vergoeding krijgt voor een beroepsactiviteit of voor de zorg die hij of zij verleent aan de zorgbehoevende, en niet noodzakelijkerwijs samenwoont”.

Steunmaatregelen voor de mantelzorger
1 – Ontvangen van een toelage.
2 – Recht op rustperiodes ten gunste van zijn of haar welzijn en emotionele balans.
3 – Voor de bijkomende mantelzorgers mogelijkheden om de zorgverlening af te stemmen op het eigen beroepsleven.

Hoe verzoeken om het mantelzorgstatuut?
Zoals vermeld wordt in het artikel 17º van de Verordening nr. 2/2020, kunnen de aanvragen ter erkenning van het mantelzorgstatuut worden ingediend bij de Sociale Zekerheid, op het hele nationale grondgebied, met toepassing van de normen voorzien in deze verordening.