Het activiteitenprogramma van de NCA Portugal bestaat uit een voorjaarsprogramma voor de periode van januari tot en met juni en een najaarsprogramma voor de periode van september tot januari. In deze programma’s zijn allerlei ontspannings-, ontmoetings- en informatiebijeenkomsten opgenomen. Daarnaast worden er jaarlijks minstens 4 grote party’s georganiseerd. Vanwege corona maatregelen worden er dit jaar nog geen grote bijeenkomsten georganiseerd. Wel zullen we meer webinars (online workshops/informatie avonden) organiseren. Voordeel van webinars is o.a. dat ook leden buiten de Algarve en buiten Portugal kunnen deelnemen