Een van onze leden heeft na 6 jaar, in hoger beroep bij het Hof, zijn zaak tegen de belastingdienst buitenland gewonnen. Het gaat om het al dan niet belastbaar zijn in Nederland van een  bedrijfspensioen uit Nederland uitgekeerd aan een gepensioneerde resident.

Een van onze leden heeft in eerste instantie zijn beroep tegen een definitieve uitslag van de belastingdienst buitenland verloren. Hij is toen in hoger beroep gegaan bij het Hof in Den Bosch en heeft na 6 jaar zijn zaak tegen de belastingdienst buitenland gewonnen. De staatssecretaris heeft vervolgens cassatie aangetekend maar heeft na lang beraad (13 weken) het cassatieverzoek weer ingetrokken. Dit betekent dat het vonnis in hoger beroep van 25 mei 2018 nu definitief is.

Het gaat in deze zaak om het al dan niet belastbaar zijn in Nederland van een  bedrijfspensioen uit Nederland uitgekeerd aan een gepensioneerde resident in Portugal. Het vonnis luidt dat dit pensioen, onder bepaalde voorwaarde, niet belastbaar is in Nederland. Zo kan de belastingplichtige geen gebruik maken van de non-habitual regeling in Portugal en moet hij uiteraard belasting in Portugal betalen.

De volledige uitspraak van het Hof is hier te lezen.

Al u uw persoonlijke situatie met een belastingadviseur in Portugal wilt bespreken, raadt hij u aan om contact op te nemen met Dennis Green van Eurofinesco, tel. 289 561 333. U moet dan wel zeggen dat het over Dutch pensions gaat.