Begin van dit jaar zijn de nieuwe regels van de Wegenverkeerswet in werking getreden. De belangrijkste wijzigingen zijn:

• Het bedrag aan boetes voor het gebruik van de mobiele telefoon is verdubbeld, met een boete van maximaal 1.250 euro en het aftrekken van drie punten op het rijbewijs.

• Verbod op parkeren en overnachten met campers of caravans buiten de toegestane plaatsen. De laatste weken zien we al een intensieve controle op deze regel en worden fikse boetes opgelegd.

• Elektrische scooters zijn nu gelijkgesteld aan fietsen als ze een maximumsnelheid bereiken van maximaal 25 kilometer per uur. Andere tweewielers die snelheden boven deze limieten halen, mogen geen gebruik meer maken van fiets- en voetpaden en fietsroutes, en kunnen onderworpen worden aan boetes van 60 tot 300 euro.

• Samenbrengen van alle voertuigencategorieën op het rijbewijs, waardoor de rijbewijzen voor het besturen van tractoren en landbouw- en bosbouwmachines op de openbare weg kunnen worden afgeschaft, en het opheffen van het uitschrijven van boetes voor overtredingen begaan door voertuigbestuurders met een dringende missie om hulp te verlenen of van algemeen belang.

• Chauffeurs kunnen verlopen rijbewijzen terugkrijgen door opnieuw examens af te leggen of een opleiding te volgen.

• De veiligheidsdiensten en –troepen communiceren nu elektronisch met de Rijksdienst voor Verkeersveiligheid (de ANSR) voor het meedelen van overtredingen en voor statistiekenrecords.