De nieuwe wet betreffende de Alojamento Local (AL, oftewel kleinschalige toeristenverhuur die bv. de naam hotel niet mag dragen) die de stadsbesturen en appartementencomplexen (in Nederland VvE, in België VME) toelaat tussen te komen in het verlenen van een AL-vergunning, werd op 18 juli goedgekeurd in het parlement en trad vorige maand in werking. Hier volgen een paar belangrijke punten over het onderwerp.

Volgens de wijzigingen die voorzien werden in de nieuwe wet, om de sociale realiteit van de wijken en plaatsen te behouden, kan het stadsbestuur dat territoriaal bevoegd is, het bestaan van ‘beperkingsgebieden’ per gemeente geheel of gedeeltelijk goedkeuren volgens reglement en middels gemotiveerde beraadslaging, dit voor wat betreft de nieuwe verzoeken voor een Alojamento Local. Limieten betreffende het aantal AL-etablissementen kunnen opgelegd worden, waarbij rekening kan gehouden worden met het aantal beschikbare woonsten.

In de beperkingsgebieden die bepaald moeten worden door de gemeentes, die minimaal om de twee jaar opnieuw moeten beoordeeld worden, kan eenzelfde eigenaar maar maximaal zeven AL-etablissementen uitbaten, criterium dat enkel van toepassing is voor de etablissementen die opgericht worden na het in werking treden van de wet.

De registratie van AL-etablissementen moet verplicht gedaan worden middels loutere voorafgaande mededeling met termijn gericht aan de burgemeester van het stadsbestuur dat territoriaal bevoegd is.

In het geval van ‘hostels’ moet aan de voorafgaande mededeling verplicht de ‘akte van de algemene vergadering van de mede-eigenaren die de betreffende toestemming geven’, bijgevoegd worden.

Als de eigenaar de activiteit wil stopzetten, moet hij overgaan tot de opheffing van de registratie van het etablissement.

Om diensten van een Alojamento Local te mogen leveren, mogen geen hostels opgericht en uitgebaat worden in horizontaal eigendom, in de gebouwen waar zich privéwoningen bevinden, zonder toestemming van de mede-eigenaren.

Als de AL-activiteit uitgevoerd wordt in een autonoom gebouwdeel, kan in een vergadering van de mede-eigenaren, middels gemotiveerde beraadslaging, verzet aangetekend worden tegen de activiteit, mits goedgekeurd door meer dan de helft ervan, omwille van herhaalde handelingen die het normaal gebruik van het gebouw verstoren, alsook ongemak veroorzaken en de rust van de mede-eigenaren beïnvloeden.

De wet bepaalt ook dat het appartementencomplex kan overgaan tot het opleggen van een betaling van een bijkomende bijdrage die overeenstemt met de onkosten die voortkomen uit het extra gebruik van de gemeenschappelijke delen door het gebouwdeel dat de AL-activiteit uitvoert, met een limiet van 30% van het bedrag van de betreffende jaarlijkse bijdrage.

De Alojamento Local moet verplicht een informatieboek hebben over de werking van het etablissement, namelijk over het ophalen van de afval en de voorzorgen die genomen worden om te vermijden dat de rust van de buren verstoord wordt, die beschikbaar moet gesteld worden in het Portugees en het Engels, en minimaal in nog twee andere vreemde talen.

De AL-etablissementen moeten verplicht een verzekering hebben tegen de wettelijke aansprakelijkheid die meerdere risico’s dekt. Het gebrek aan een geldige verzekering kan leiden tot de opheffing van de AL-registratie.

De controle van de Alojamento Local, alsook de operationele aanpak en het opleggen van boetes en bijkomende sancties, valt onder de bevoegdheid van de Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE – Instantie voor Economische en Voedselveiligheid) en van het stadsbestuur.

Deze informatie is van algemene aard. Indien u behoefte heeft aan juridisch advies over het bovenstaande of een ander onderwerp, raad ik u aan om contact op te nemen met een advocaat.

 


Dit artikel verscheen in “Blik op Portugal 159”.