Op 15 januari van dit jaar werd het Wetsbesluit 02/2020 van kracht. In dit besluit staat het nieuw model beschreven van de nummerplaten voor Portugese voertuigen. Vanaf nu wordt niet langer de maand en het jaar vermeld waarin het voertuig in het verkeer is gebracht.

De regering heeft besloten om het nationaal model te harmoniseren met de nummerplaten die gebruikt worden in de overige Lidstaten van de Europese Unie en wil hiermee vermijden dat Portugese voertuigen die zich in het buitenland bevinden verkeerd geïnterpreteerd worden door controlerende verkeersinstanties van andere Lidstaten.

De regering gelooft dat met de beslissing om dit nieuw model van nummerplaten te introduceren het mogelijk zal zijn “om het productieproces van nummerplaten gedurende een lange periode te stabiliseren”. Ze denkt dat het model AA – 00 – AA maximaal 74 jaar lang zal kunnen gebruikt worden.

Toch is het mogelijk dat deze periode wordt ingekort als geacht wordt dat “bepaalde combinaties niet gebruikt kunnen worden die te vermijden woorden of acroniemen vormen”. In dit geval zal de voorziene gebruiksperiode 45 jaar duren.

De nummerborden van de motorfietsen, die tot op heden alleen maar het kenteken vermeldden, zullen nu moeten verwijzen naar het land van de Europese Unie waar ze geregistreerd zijn – de blauwe strook met de “P”.

Het Wetsbesluit dat gepubliceerd werd, bepaalt ook nog dat “de nationale en buitenlandse rijbewijzen nu ook kunnen uitgereikt, verlengd en vervangen worden” in de burgerwinkels (Espaços/Lojas do Cidadão). Bovendien wordt de termijn verlengd voor het vervangen van een nationaal en buitenlands rijbewijs, “na het verkrijgen van het recht op verblijf op nationaal grondgebied, zonder dat een praktische proef moet worden afgelegd, van 90 dagen naar twee jaar”.

Met de publicatie van dit Wetsbesluit wordt de automatische vernieuwing van het rijbewijs toegestaan.

 


Dit artikel verscheen in “Blik op Portugal 173”.