De ongeveer 25.000 buitenlanders die in Portugal wonen en wier verblijfsvergunning op 30 juni afloopt, kunnen het document automatisch verlengen via de SEF-website.

In een verklaring stelt de Dienst vreemdelingen en grenzen (SEF) dat ongeveer 25.000 buitenlanders hun verblijfsvergunning (AR) automatisch kunnen verlengen met behulp van de functie Automatische verlenging, die beschikbaar is in de “Persoonlijke ruimte” van het portaal.

SEF verklaart dat de automatische verlengingsfunctie deel uitmaakt van de vereenvoudiging van de procedures en dat het niet nodig is persoonlijk een servicebalie te bezoeken.

Deze maatregel van automatische verlenging van verblijfsvergunningen, die twee jaar duurt, kwam tot stand in juli 2020 als gevolg van de covid-19 pandemie, waarbij meer dan 200.000 automatische verlengingen zijn uitgevoerd.

“De dienst heeft uitzonderlijke maatregelen genomen, met het oog op het herstellen van hangende kwesties en het waarborgen van de efficiĆ«ntie in het documentbeheer van buitenlandse burgers, naar aanleiding van besluit nr. 5793-A/2020 van 22 mei 2020, waarin de uitvoering van een procedure vereenvoudigde verwerking van aanvragen voor de toekenning van een verblijfsvergunning werd bepaald”.

SEF geeft ook aan dat van de initiatieven om de gevolgen van de pandemie te verzachten, de automatische verlenging van verblijfsvergunningen het grootste effect heeft gehad en “het herstel van hangende zaken en een grotere efficiĆ«ntie in het documentenbeheer van buitenlandse burgers” mogelijk heeft gemaakt.

Bron: The Portugal News, 23 april 2023