Alles wat u moet weten over de nieuwe landelijke versoepeling van de lockdownmaatregelen in Portugal.

De beperkingen die in heel Portugal van kracht waren om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, zijn vanaf 1 augustus geleidelijk opgeheven als onderdeel van een drie fasenplan om het land weer open te stellen.

Premier António Costa legde uit dat van nu af aan een aanpak voor het hele land zal worden gehanteerd, zodat er niet langer verschillende regels zullen gelden voor gemeenten op basis van hun incidentiegraad.

“We zullen niet langer gedifferentieerde maatregelen toepassen, afhankelijk van de situatie in elke gemeente, en de maatregelen zullen een nationale dimensie hebben”, zei António Costa op de persconferentie aan het eind van de ministerraad over het nieuwe plan voor versoepeling van de afsluiting.

De minister-president verklaarde dat er drie factoren zijn die deze nationale dimensie rechtvaardigen, namelijk de vaccinatiegraad, die “momenteel op het gehele nationale grondgebied in wezen homogeen is”, de huidige deltavariant, die “in het gehele land overheerst” en het ingaan van een periode “van grote intergemeentelijke en interregionale mobiliteit, met name vanwege vakanties”.

“Daarom zou deze differentiatie op het niveau van de gemeenten weinig zin hebben”, zei hij.

Wat zijn de nieuwe regels?

Een van de belangrijkste veranderingen op nationaal niveau houdt verband met de tijdsbeperkingen voor winkels, restaurants en voorstellingen, die voortaan allemaal tot maximaal 2 uur ‘s nachts open mogen, en de afschaffing van de nachtklok in het hele land.

Waar zullen digitale certificaten nodig zijn?

In de volgende situaties zult u nog steeds een digitaal vaccinatiebewijs, een bewijs van herstel of een negatieve Covid-19-test moeten overleggen:

– Reizen door de lucht of over zee
– Binnengaan in toeristische of lokale logiesverstrekkende bedrijven
– Binnen zitten in restaurants in het weekend en op feestdagen
– Sportscholen, kuuroorden en casino’s bezoeken
– Deel te nemen aan culturele, sportieve of zakelijke evenementen, met meer dan 1.000 mensen in de open lucht of meer dan 500 binnenshuis
– Bruiloften, doopfeesten en andere feestelijkheden met meer dan 10 personen.

Wat zijn de nieuwe fasen?

António Costa heeft aangekondigd dat de versoepeling van de lockdown in Portugal in drie fasen zal plaatsvinden, op basis van de vaccinatiegraad in het land en het moment waarop deze niveaus naar verwachting zullen worden bereikt.

Fase 1 (vanaf 1 augustus)

– Einde van de nachtelijke avondklok tussen 23.00 en 05.00 uur
– Sportevenementen zijn nu open voor het publiek, volgens de regels van de DGS
– Culturele voorstellingen hebben nu een capaciteit van 66%
– Bruiloften, doopfeesten en andere soortgelijke festiviteiten hebben een capaciteit van 50%
– Amusementstoestellen – waaronder botsauto’s en volksfeesten – kunnen nu terugkeren op toegestane locaties in gemeenten
– Werken op afstand is niet langer verplicht, maar wordt wel aanbevolen
– Bars en clubs zijn nog steeds gesloten

Fase 2 (gepland voor 5 september of wanneer 70% van de bevolking volledig gevaccineerd is)

– Het dragen van een mondkapje is niet langer verplicht in openbare ruimtes – behalve in menigten
– Culturele voorstellingen hebben nu een capaciteit van 75%;
– Voor bruiloften, doopfeesten en andere soortgelijke festiviteiten geldt een capaciteit van 75%
– De capaciteit van het openbaar vervoer is niet langer beperkt
– Openbare diensten beginnen te werken zonder voorafgaande afspraak

Fase 3 (gepland voor oktober of wanneer 85% van de bevolking volledig gevaccineerd is)

– Heropening van bars en clubs, met toegang op vertoon van een digitaal certificaat of een negatieve test
– Restaurants zijn niet langer gebonden aan een maximumaantal personen voor groepen
– Geen beperkingen meer op de capaciteit van zalen – geldig voor voorstellingen en voor bruiloften en doopfeesten

“We gaan proberen de pandemie onder controle te krijgen en een geleidelijke hervatting van de activiteiten te garanderen, waarbij het tempo van de volledige vaccinatie van de Portugese bevolking wordt aangehouden”, aldus António Costa. De minister-president onderstreepte dat, ondanks enkele tegenslagen en vertragingen bij de levering van vaccins, de task force heeft gezorgd voor betrouwbaar en ononderbroken werk, zodat het mogelijk is dit schema aan te houden.

Costa voegde eraan toe dat “als we het geluk hebben dat de aangegeven data voor het voltooien van elk van deze vaccinatiefasen naar voren kunnen worden geschoven, de beperkingen ook eerder kunnen worden opgeheven”.

Maar ondanks de vooruitgang op het gebied van vaccinatie, waarschuwde de premier ook dat het noodzakelijk is om de pandemie onder controle te houden en dat het daarvoor “onmisbaar” blijft om de individuele beschermingsmaatregelen te handhaven die sinds het begin van de pandemie zijn genomen, zoals het dragen van mondkapjes, het bewaren van sociale afstand en het wassen van de handen.

De minister-president benadrukte ook dat “niemand in staat is te garanderen”, noch in Portugal, noch in Europa, dat “er geen nieuwe varianten zullen zijn die de evolutie van de pandemie zouden kunnen verstoren”. Daarom garandeerde Costa dat de regering “permanent toezicht” zal houden op de ontwikkeling van de pandemie en dat zij “niet zal aarzelen om te stoppen of terug te trekken bij het versoepelen van de lockdown indien nodig”.

Bron: the Portugal news