Het aandeel van duurzame energie in het bruto-eindverbruik bedroeg in 2020 34,1%, wat meer is dan het streefcijfer van 31% dat is vastgesteld in een communautaire richtlijn, maakte het Agentschap voor energie (ADENE) op 2 augustus bekend.

Er was een aandeel van 34,1 procent hernieuwbare energie in het bruto eindverbruik in 2020, dus meer dan de doelstelling van 31,0 procent die is vastgesteld in overeenstemming met EU-richtlijn 2009/28/EG,” leest het artikel van het ADENE Energieobservatorium, getiteld “Portugal en de energiedoelstellingen voor 2020”.

De entiteit wijst er echter op dat er volgens het Directoraat-generaal Energie en Geologie (DGEG) nog correcties kunnen zijn met de bijdrage van het verbruik van duurzame energiebronnen die nog niet zijn meegerekend, maar dat de aanpassing minder dan 0,5 procentpunt moet bedragen, zodat de naleving van de doelstelling niet in gevaar komt.

ADENE rechtvaardigt de “aanzienlijke stijging” van deze indicator met de vermindering van het verbruik van fossiele brandstoffen en de vervanging van fossiele thermo-elektrische productie door hernieuwbare elektriciteitsproductie.

In een jaar dat werd gekenmerkt door de Covid-19-pandemie was de daling van het verbruik van fossiele brandstoffen, met name van brandstoffen voor het wegvervoer, te danken aan het feit dat minder werd gereisd als gevolg van mobiliteitsbeperkingen, aldus het agentschap.

Daarnaast was er ook een daling van het steenkoolverbruik voor de elektriciteitsproductie, die haar hoogtepunt bereikte met de sluiting van de thermo-elektrische centrale van Sines eind vorig jaar.

Het verbruik van primaire energie (exclusief niet-energetisch gebruik) bedroeg in 2020 19 miljoen ton olie-equivalent (Mtoe), “veel meer dan het in de Europese Richtlijn 2012/27/EU vastgestelde streefcijfer van 22,5 Mtoe”, wees ADENE erop.

“Het vastgestelde streefcijfer komt overeen met een vermindering van het verbruik van primaire energie met 25 procent tegen 2020, op basis van prognoses van het PRIMES-model die in 2007 zijn uitgevoerd. Dit streefcijfer is ruimschoots overschreden, met een effectieve vermindering van 36,8 procent”, voegt het rapport eraan toe.

Volgens gegevens van REN – Redes Energéticas Nacionais, die begin juli zijn gepubliceerd, heeft “de hernieuwbare productie in de eerste helft van het jaar 68 procent van het elektriciteitsverbruik geleverd, verdeeld over waterkrachtcentrales met 32 procent, windenergie met 26 procent, biomassa met 7 procent en fotovoltaïsche centrales, die voor het eerst een niveau van meer dan 800 MW [megawatt] hebben bereikt, met 3 procent”.

Bron: The Portugal News