• Aanwezigheid: ruim 30 leden aanwezig

 

 • Terugblik 2021
  • De voorzitter heeft de plannen van 2021 gepresenteerd waaronder het niet-leden onderzoek, informatievoorziening, de ruime hoeveelheid en verscheidenheid van activiteiten. Punten van aandacht is social media en ledenvoordeel.
  • De penningmeester deed verslag van de resultaten. Significant ledengroei bereikt in 2021 en financiële resultaten in lijn met budget
  • Verslag kascommissie was positief en in de vergadering werd unaniem decharge verleend aan het bestuur voor het beleid in 2021
 • Bestuursleden en rollen gepresenteerd voor de toekomst
  • Margaret Krijnen-voorzitter
  • Luc Hautvast-penningmeester
  • Edwin Geelen-secretaris / Vlamingen
  • Kethrin Megens-media
  • Bruno Fermin Melo-juridisch
  • Jacqueline Ram-activiteiten
  • Rob Does-ledenwerving 
 • Vooruitblik 2022
  • Vooruitzicht van de voorzitter. Belangrijkste punten: 1. Portugal breed, 2. Ledenwerving, 3. Social media optimalisatie, 4. Verbetering informatievoorziening, 5. Samenwerking andere verenigingen zoals Afpop en NV Lissabon, 6. Vlamingen meer betrekken en 7. Grote activiteiten zoals Haringparty, Vlaamse feestdag, klassiek concert, golftoernooi, bedrijvendag en filmfestival
  • Vooruitzicht penningmeester: Budget resultaat neutraal, ‘normale’ groei aantal leden verwacht.
 • Overige punten
  • Status Charity account NCA zal vanaf volgend jaar ook aan ALV worden gerapporteerd? Buiten de rapportage gehouden.
  • De ambassade van Nederland in het najaar aantal dagen naar Algarve komt
  • Verenigingen van leden zoals de bridgeclub zullen voortaan gratis vermeld worden in de Portugal Gids