PS wil seks tussen meerderjarigen van 18 en minderjarigen van 14 tot 16 jaar strafbaar stellen. De socialisten willen het misdrijf ‘seksuele handelingen met jongeren’ wijzigen door de uitdrukking ‘misbruik van onervarenheid’ weg te halen en het om te zetten in een openbaar misdrijf.

De Socialistische Partij (PS) diende bij het parlement een wetsontwerp in met de bedoeling om het sanctie- en proceskader, voor wat betreft misdrijven tegen de seksuele vrijheid en zelfbeschikking van minderjarigen, te versterken. Volgens het voorstel van de PS moet het misdrijf ‘seksuele handelingen met jongeren’, dat in het Wetboek van Strafrecht voorkomt als datgene dat begaan wordt door diegene ‘die meerderjarig is en seksuele handelingen uitvoert met een minderjarige van 14 tot 16 jaar, of die hem er toe brengt seks te hebben met een ander, misbruik makend van zijn onervarenheid’, gewijzigd worden, en moet de verwijzing naar ‘misbruik van onervarenheid’ weggelaten worden.

Daarnaast vinden de socialisten dat om het even welke seksuele handeling (waaronder zoenen en strelen) tussen meerderjarigen van 18 jaar en een persoon tussen de 14 en 16 jaar, moet beschouwd worden als een openbaar misdrijf, wat betekent dat om het even wie een klacht kan indienen bij de overheid, zelfs als men niets met het geval te maken heeft.