De ministerraad heeft besloten de staat van calamiteit te verlengen tot 28 juni 23:59 uur. Verwacht wordt dat daarna in sommige regio’s van het land kan overgegaan worden naar een ‘staat van contingentie’ of zelfs naar een ‘staat van alertheid’.

Er zijn een aantal andere regels die behouden werden, zoals “het verbod van samenscholingen van mensen op de openbare weg en de spreiding van concentraties van meer dan 20 mensen, tenzij ze tot hetzelfde gezin behoren”.De “regering begrijpt dat ook fitnesscentra gebruik moeten kunnen maken van flexibele werkuren die al werden toegekend aan kappers, schoonheidsinstituten of restaurants en dergelijke, en dus kunnen deze ondernemingen ook vóór 10.00 uur opengaan”, zegt de resolutie, en “dit is ook het geschikte moment om waterparken, taalscholen en studiecentra te laten openen”.

De lijst van etablissementen die tot 28 juni gesloten blijven, wordt dus steeds kleiner, maar nog steeds onder een aantal voorwaarden, zoals de regering vastgelegd heeft in de resolutie.

Etablissementen die gesloten blijven:
1 – Recreatieve activiteiten: zoals dans- of feestzalen, pret-, recreatie- en soortgelijke parken voor kinderen.

2 – Culturele activiteiten: nationale, regionale en gemeentelijke grotten, publiek of privé, zonder afbreuk te doen aan de toegang van arbeiders voor onderhoudswerkzaamheden, stierenarena’s.

3 – Sportactiviteiten, behalve die van gefedereerde sportlui in het kader van hun training: paviljoens of gesloten ruimtes, behalve die bedoeld voor het beoefenen van een individuele sport zonder contact; paviljoens voor zaalvoetbal, basketbal, handbal, volleybal, rolhockey en soortgelijke; gesloten ijsbanen, ijshockey en dergelijke; boksringen, vechtsporten en dergelijke; atletiekbanen in gesloten ruimtes.

4 – Activiteiten in open ruimtes, openbare ruimtes en wegen, of ruimtes en privéwegen vergelijkbaar met openbare wegen: volksparades en -feesten of folkloristische of andere manifestaties.

5 – Spel- en gokruimtes: gokhallen en recreatieruimtes

6 – Drankgelegenheden: drank- en soortgelijke etablissementen, met of zonder dansvloer, behalve die geïntegreerd in toeristische etablissementen, om een ​​exclusieve service aan de betreffende gasten te bieden.

7 – Spa’s of soortgelijke instellingen.