De regering heeft opnieuw voor het vasteland van Portugal de staat van contingentie uitgesproken. De maatregel brengt nieuwe regels met zich mee om het risico op besmetting te minimaliseren. Het is onder andere over het hele land verboden om met meer dan 10 personen samen te komen. De door de regering ingeroepen staat van contingentie treedt in werking op een moment dat het aantal gevallen van infectie gestaag toeneemt.

Henrique Barros, de voorzitter van de Nationale Gezondheidsraad, zei dat er verschillende oorzaken kunnen zijn voor dit fenomeen. De staat van contingentie die alleen van kracht was in het grootstedelijk gebied van Lissabon, begon op het hele continent te gelden op 15 september en duurt tot 23.59 uur van 30 september, moment waarop de situatie opnieuw zal beoordeeld worden.

De nieuwe regels om COVID-19 in te perken omvatten het beperken van samenscholingen tot 10 personen en het verbieden van de verkoop van alcohol in benzinestations. In winkels, waaronder super- en hypermarkten, is de verkoop van alcohol verboden vanaf 20.00 uur. Het gebruik van alcoholische dranken op de openbare weg blijft verboden. Daarnaast is het nu ook verboden om alcohol te drinken in de buitenruimtes van de horeca na 20.00 uur, behalve in het kader van de maaltijdservice.

Met de start van de lessen worden restaurants, cafés en patisserieën op 300 meter van de scholen beperkt tot maximaal 4 personen per groep, tenzij ze tot hetzelfde huishouden behoren.

In de horeca van winkelcentra geldt dezelfde maximumlimiet van vier personen per groep. Verkoopruimtes mogen pas om 10.00 uur opengaan, met uitzondering van patisserieën, cafés, kappers en gymzalen, en de sluitingstijd is tussen 20.00 en 23.00 uur, te beslissen per gemeente ‘in functie van de specifieke realiteit’ in elk district.
De restaurants mogen openblijven tot 1.00 uur, klanten mogen voor maaltijden tot middernacht ontvangen worden.

Naast de regels voor het grootste deel van het continentale grondgebied, zijn er specifieke maatregelen voor de grootstedelijke gebieden van Lissabon en Porto, waar het besmettingsrisico hoger ligt vanwege de grotere bevolkingsdichtheid. Rotaties werden vastgelegd tussen telewerk en fysiek werk, alsook de verplichte verschuiving van in- en uitlooptijden op de werkplek en verschillende pauze- en maaltijdtijden voor de werknemers.