Het voorstel voor de staatsbegroting 2018 werd op 13 oktober ingediend en op 3 november goedgekeurd. De Socialistische Partij (PS), de Communistische Partij (PCP), het Links Blok (B.E.) en de Groenen (PEV oftewel Partido Ecologista ‘Os Verdes’) stemden voor. Zoals te verwachten stemden de PSD (de Sociaaldemocraten) en de CDS (Volkspartij) tegen. De PAN (wat staat voor ‘Pessoas-Animais-Natureza’) onthield zich van stemming. De begroting 2018 wordt gekenmerkt door de belastingverlichting voor de belastingplichtigen met de laagste inkomens en het graduele herstel van de loopbaanontwikkelingen bij de overheid.

De regering meldde al dat volgend jaar alle belastingbetalers minder belasting gaan betalen: het bedrag vanaf wanneer belasting zal moeten worden betaald door werknemers en gepensioneerden zal hoger komen te liggen, er worden twee nieuwe belastingschijven ingevoerd en het zal het eerste jaar zijn waarin geen toeslag meer moet betaald worden.
Laat ons even kijken naar de belangrijkste maatregelen.

Toename van belastingschijven
In plaats van 5 belastingschijven krijgen we er 7. De huidige tweede en derde schijf wordt opgesplitst, wat vooral de belastingbetalers die in deze schijven vallen ten goede komt. De maatregel zou een globale kost hebben van 400 miljoen euro. Wie tot 7.091 euro verdient, wordt belast met 14,5%. Het tarief stijgt naar 23% voor diegenen met een jaarinkomen tussen dat bedrag en 10.700 euro. Wie tussen 10.700 en 20.261 euro verdient, wordt belast met 28,5%. Reken op een belastingtarief van 35% als u een inkomen heeft tussen 20.261 en 25.000 euro en op 37% tussen 25.000 en 36.856 euro. Voor de twee laatste schijven blijven de belastingtarieven onveranderd: 45% en 48%.

Verhoging van het belastingvrij minimum
Het bedrag van het belastingvrij minimum zal berekend worden in functie van de sociale bijstand index (IAS), overeenstemmend met 1,5 keer het bedrag van de IAS (actueel op 421,32 euro) 14 keer per jaar betaald. Op basis van deze formule moet het belastingvrij minimum, dat het inkomen bepaalt tot waar werknemers en gepensioneerden vrijgesteld blijven van inkomstenbelasting, op 8.847,72 euro komen te liggen. Maar de IAS moet nog in 2018 aangepast worden aan het inflatieniveau, reden waarom dit bedrag nog hoger kan komen te liggen.

Aanpassing van de pensioenen
Alle pensioenen zullen met minstens 10 euro verhoogd worden. Er is nog niet beslist of deze aanpassing direct in januari of in de loop van het jaar zal toegepast worden. De hogere pensioenen werden al automatisch aangepast aan het inflatieniveau door middel van de wetgeving die rekening houdt met de economische groei. Ook de gepensioneerden waarvan het inkomen zo laag is dat ze een stijging van de 10 euro niet halen, hebben dus recht op een extra inkomensstijging tot de 10 euro bereikt wordt.

Verdubbeling van limiet van btw-vrijstelling voor zelfstandigen
De grens van het btw-vrijstellingsregime voor zelfstandigen zonder georganiseerde boekhouding, zou verdubbeld worden naar 20.000 euro. Deze wijziging zal niet toegepast worden in januari maar zou in de loop van het jaar gereglementeerd worden. Het btw-wetboek voorziet momenteel dat diegenen zonder georganiseerde boekhouding voor IRS-doeleinden (die die werken met “recibos verdes” oftewel ZZP-ers) of IRC-doeleinden (eenmanszaken) en die niets te maken hebben met import, export of gelijkaardige activiteiten, vrijgesteld worden van btw tot een jaaromzet van 10.000 euro.

Huur studenten tot 25 jaar aftrekbaar
Het huurbedrag dat betaald wordt door studenten die op kamers gaan is tot 25-jarige leeftijd aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Momenteel mag men 30% aftrekken van de opleidings- en onderwijskosten voor elk familielid, met een plafond van 800 euro. Hieronder vallen de kosten voor crèches, kindertuinen, scholen en andere opleidingsdiensten, alsook de onkosten voor schoolboeken. Vanaf 2018 zal dit plafond van 800 euro kunnen stijgen naar 900 euro mits deze stijging te danken is aan de betaling van huur.

‘Bike & car sharing’ aftrekbaar
De btw betaald voor de aanschaf van gedeelde mobiliteitsdiensten, zoals de ‘bike & car sharing’ zal volledig aftrekbaar zijn. De regering wil met deze wetswijziging, zoals al gebeurde in de horecasector, bij autoreparaties, kappers, dierenartsen en maandpasjes, de mogelijkheid bieden aan de belastingbetaler om alle met een factuur betaalde btw voor gedeelde mobiliteitsdiensten terug te vorderen tot een maximum van 250 euro.

Stimulering van kapitaalinvesteringen
De regering wil de kapitaalinvesteringen in bedrijven stimuleren en laat de partners toe om tot 20% van de kapitaalverhoging gedaan in bedrijven die meer dan de helft van hun sociaal kapitaal verloren zijn, af te trekken van de inkomstenbelasting.

Verhoging van de IABA (Imposto sobre o Álcool e Bebidas Alcoólicas)
De belasting op bier, gedistilleerde drank en likeurwijnen zal stijgen in 2018 met 3%.
Bier zal belast worden van 8,34 tot 29,30 euro per hectoliter, afhankelijk van het alcoholvolume.
Het belastingtarief voor gedistilleerde dranken (zoals gin en wodka) en voor likeuren stijgt met 1,4%. Ook nog binnen de IABA belastte de regering dit jaar de alcoholvrije suikerhoudende dranken. Volgend jaar gaat dit belastingtarief stijgen met 1,5%.
De drankjes met een suikergehalte van minder dan 80 gram per liter zullen belast worden met 8,34 euro per hectoliter en die met een hoger suikergehalte met 16,69 euro per hectoliter.

Kerstbonus volledig uitbetaald
Volgend jaar zal de kerstbonus volledig uitbetaald worden aan de ambtenaren en gepensioneerden, dit voor het eerst sinds 2012. Dit jaar ontvingen de ambtenaren en gepensioneerden 50% van de kerstbonus in november en de rest in twaalf keer.

Einde van heffing op maaltijduitkering voor ambtenaren
Vanaf volgend jaar wordt de maaltijduitkering voor ambtenaren niet langer belast. De maaltijduitkering voor ambtenaren steeg met 0,25 euro in januari van dit jaar en met nog eens 0,25 euro in augustus, naar 4,77 euro per dag, maar op deze laatste stijging werden dit jaar inhoudingen in mindering gebracht.

Aanpassing van de TSU (Taxa Social Única) aan de arbeidsovereenkomst
De regering wil in de loop van het jaar de geïntegreerde socialezekerheidspremies betaald door de bedrijven aanpassen aan het type arbeidsovereenkomst. Het voorlopig voorstel bevat een machtigingswet om gedurende 2018 het deel dat afgetrokken wordt en de belastingtoeslag ten laste van de werkgever in overeenkomst met het type arbeidsovereenkomst te herzien.

Einde bezuiniging op werkloosheidsuitkering
De eerste minister António Costa bevestigde het einde van de bezuiniging van 10% op de werkloosheidsuitkeringen na de eerste zes maanden van ondersteuning in 2018, een maatregel die 40 miljoen euro gaat kosten.

Verhoging van 10% op uitkering voor werkloze stellen
Werkloze stellen met kinderen zullen kunnen blijven profiteren van een verhoging van 10% op de werkloosheidsuitkering in 2018. Ook de buitengewone maatregel van ondersteuning aan langdurig werklozen, die bestaat uit een bijdrage betaald gedurende 180 dagen voor wie niet langer de sociale werkloosheidsuitkering ontvangt, wordt verlengd.

Buitengewone bijdrage op medische toestellen
Bedrijven van medische apparaten zullen een buitengewone bijdrage moeten betalen die kan variëren van 2,5% tot 7,5% afhankelijk van de prijs van de producten en de stukprijs van elk apparaat.

Deze bijdrage, waarmee de regering de houdbaarheid van de nationale gezondheidszorg (SNS) wil garanderen, zal betaald moeten worden door bedrijven, fabrikanten, handelaren of distributeurs die facturen sturen aan de SNS voor de levering van medische toestellen en zal berekend worden over “het bedrag van de facturen van aankoop van medische toestellen betaald door instellingen van de SNS”.

De medische apparaten met een stukprijs tot 50 euro zullen een bijdrage hebben van 2,5%, die van 50 tot 100 euro 3,5%, van 100 tot 1.000 euro 5,5% en over die die meer dan 1.000 euro kosten zal 7,5% betaald worden.