Mei……examentijd. Uiteraard wordt ook bij ons het voortgezet onderwijs afgesloten met een examen. In Nederland sluiten de leerlingen hun school af met een eindexamen. Leerlingen van Nederlandse scholen in het buitenland nemen deel aan het staatsexamen. Beide examens bestaan uit twee gedeelten. Het centraal examen wordt jaarlijks afgenomen gedurende twee weken in mei. Alle examenkandidaten doen hieraan mee. Dit is het gedeelte van het examen dat gemaakt en beoordeeld wordt door de staat. In het andere gedeelte van het examen zit het grote verschil.

Leerlingen van scholen in Nederland moeten ook nog een schoolexamen afleggen. Dit schoolexamen wordt door de school zelf samengesteld. Het mag over twee schooljaren verspreid worden en bestaat uit schriftelijke en mondelinge examens. Deze examens zijn ook wel bekend als schoolonderzoeken of tentamens. De school moet elk jaar een zeer uitgebreid plan schrijven waarin staat welke onderdelen worden getoetst, hoe zij worden getoetst en wanneer zij worden getoetst. Dit voorstel moet voor 1 oktober bij de onderwijsinspectie worden ingeleverd en mag alleen uitgevoerd worden, nadat het is goedgekeurd. Deze examens worden op school afgenomen en door de school beoordeeld.

Voor staatsexamenkandidaten bestaat het tweede gedeelte uit het college-examen. Dit zijn mondelinge examens voor alle vakken en schriftelijke examens (schrijfvaardigheid) voor de talen. De schriftelijke examens zijn altijd gepland in de periode van het centraal examen (twee weken in mei). De mondelinge examens vallen in de maanden juli of augustus. Deze examens worden door de staat gemaakt en moeten worden afgelegd op Nederlands grondgebied. Leerlingen in het buitenland moeten dus, om hun examen af te leggen, twee keer naar Nederland reizen.

Door de pandemie is dit jaar het centraal examen voor alle leerlingen afgelast. Dat betekent voor onze leerlingen dat zij uitsluitend op het college-examen worden beoordeeld. Vooralsnog is bekend dat de examens schrijfvaardigheid gepland staan voor de laatste week van mei. Dit is de week na de periode waarin het centraal examen gepland stond. Leerlingen in het buitenland hebben de mogelijkheid om uitstel aan te vragen tot augustus. De mondelinge examens zijn nu geconcentreerd in de maand juli.

In de media lezen wij in een verklaring van Minister Slob over het afgelasten van het centrale examen: “We vragen momenteel veel aan leraren en leerlingen willen een goede voorbereiding op hun examens. Met deze ingrijpende beslissing is er duidelijkheid. Ik wil alle leerlingen de kans geven om een volwaardig diploma te behalen en daarmee zonder vertraging door te stromen naar het vervolgonderwijs in deze tijden van crisis.” Voor onze leraren, leerlingen en hun ouders is er allesbehalve duidelijkheid. Dit komt mede door de algehele onduidelijkheid over de ontwikkelingen en de duur van de opgelegde restricties m.b.t. COVID-19 in zowel Nederland als in Portugal. Zo is recentelijk door het Portugese parlement besloten dat de scholen tot het einde van dit schooljaar dicht blijven. Dit geldt dus ook voor onze school. Daarnaast ligt er de vraag wanneer reizen weer verantwoord is. Voor de meeste van onze leerlingen geldt op dit moment dat het jarenlange harde werken nu gaat worden beoordeeld op een mondeling examen van 25 minuten. De algemene mening is dat deze beoordeling geen representatief beeld geeft van de capaciteiten van onze leerlingen.

Dat deze situatie nog niet naar tevredenheid is geregeld, is een duidelijk verhaal. Wij zijn daarom als school, samen met de ouders, collega’s van de Wereldschool, onze contactpersonen bij de stichting NOB en de Nederlandse Ambassade, in overleg met DUO over de best mogelijke oplossing voor onze kinderen. Hopelijk ligt die er tegen de tijd dat deze BoP bij u in de bus valt. Het is nog een spannend verhaal in deze toch al uiterst spannende tijd.