Volgens de nieuwste resultaten van de Censos 2021, gepubliceerd door het Nationaal Instituut voor de Statistiek van Portugal (INE), zijn de Algarve en de Azoren de regio’s die de grootste toename registreren in het aantal gebouwen en woningen voor residentieel gebruik.

In termen van aantallen zijn de gebouwen voor residentieel gebruik in vergelijking met 2011 met 1,2% gestegen naar 3.587.669 en die van de woningen met 1,4% naar 5.961.262. Toch is de groei van de woningvoorraad de afgelopen tien jaar veel lager dan in het voorgaande decennium, toen de percentages rond de 14% lagen.

In 2021 is het gemiddeld aantal woningen per gebouw 1,7, een waarde die sinds 2011 constant blijft. Het gebied rond Lissabon is de regio met de hoogste waarde, 3,3 woningen per gebouw. In de Alentejo is dit getal het laagst met 1,2 woningen per gebouw.

Omdat de aan- en verkoop van onroerend goed niet is gedaald, tonen deze cijfers aan dat de reconstructie en renovatie van gebouwen en al bestaande huisvesting in feite enorm is gegroeid in Portugal. De gegevens van de laatste volkstelling geven ook aan dat de Algarve en de Azoren de regio’s zijn met de grootste toename in het aantal gebouwen en woningen voor residentieel gebruik, met stijgingen rond de 2% en 3% in beide regio’s.