De huurprijzen kunnen in 2018 geactualiseerd worden met een stijging van 1,12%. 

De stijging is aanzienlijk hoger vergeleken met de verhoging van 0,54% die werd toegepast in 2017. Het is trouwens de grootste stijging sinds 2014. In dat jaar lag de actualisatie op 0,99%, in 2015 was er geen verhoging en in 2016 lag ze op 0,16%. In 2013 werd ze vastgelegd op 3,36%. Voor contracten van ná 2006, en dus na het in werking treden van het ‘Nieuwe Regime van Stedelijke Verhuur’ (Novo Regime do Arrendamento Urbano – NRAU), wordt de jaarlijkse maximale huurverhoging vastgelegd door de aanpassingscoëfficiënt van de huurprijzen die elk jaar door het Nationaal Bureau voor de Statistiek bekend wordt gemaakt.

Rekening houdend met de inflatiegegevens, zoals gepubliceerd door het Nationaal Bureau voor de Statistiek, zullen de huurprijzen in 2018 verhoogd moeten worden met 1,12%, gebaseerd op het indexcijfer van de prijzen van de consument, zonder woning, van de laatste 12 maanden.

De huurprijs kan aangepast worden in overeenkomst met wat vastgelegd is in het huurcontract, waarbij de verhuurder en huurder de vrijheid hebben om overeen te komen over de manier hoe en de datum waarop de huurprijs aangepast wordt. Zonder tegenindicatie is de regel dat de huurprijs aangepast wordt in de maand dat het contract ondertekend werd. Maar, in het geval van de oude huurcontracten, die niet onderworpen werden aan de actualisatie, moet de verhoging plaatsvinden in de maand januari. De verhuurder is niet verplicht om de actualisatie door te voeren, maar als hij beslist dat wel te doen, moet hij de huurder inlichten per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, minimaal 30 dagen van tevoren. Bovendien is het alleen maar mogelijk om de huurprijs te verhogen als het contract al minstens een jaar oud is.

Het is onmogelijk met zekerheid te zeggen hoeveel huurders te maken zullen krijgen met de aanpassing. De schatting is dat ongeveer 600.000 gezinnen extra belast zullen worden met deze huurstijging.

Deze informatie is van algemene aard. Indien u behoefte heeft aan juridisch advies over het bovenstaande of een ander onderwerp, raad ik u aan om contact op te nemen met een advocaat.

 


Dit artikel verscheen in “Blik op Portugal 151”.