Nieuwe wetten voor lokale logies gaven uitgebreide bevoegdheden aan gemeentebesturen en appartementencomplexen om het aantal appartementen te regelen en te beperken voor de verhuur aan toeristen. Stadsbesturen kunnen nu ‘beperkingsgebieden’ creëren. Deze maatregel laat gemeentebesturen toe om het aantal AL-vergunningen, uitgereikt in een bepaalde buurt, te beperken. Stads- en gemeentebesturen kunnen ook een maximaal percentage van units vastleggen die een AL-vergunning kunnen hebben in specifieke gebieden. In de door de gemeentebesturen vastgelegde ‘beperkingsgebieden’ zal één enkele eigenaar niet de toestemming krijgen voor meer dan zeven AL-vergunningen. Dit criterium is enkel van toepassing op nieuwe vergunningen na het intreden van de wet. Er is ook een bepaling dat in woongebouwen geen ‘hostels’ kunnen bestaan zonder de toestemming van het condominium. Ook huiseigenaars kunnen hun buren verbieden om hun eigendom te verhuren aan toeristen. De nieuwe wet stelt dat wanneer meer dan de helft van de huiseigenaars tegen de verhuur van een appartement is en kwesties vermeld worden die het dagelijkse leven van anderen beïnvloeden, ze tegen mogen stemmen om daarna de plaatselijke burgemeester in te lichten over hun beslissing.

Elke nieuwe AL-vergunning wordt neergelegd bij de plaatselijke burgemeester, en dat moet ook vergezeld worden van een toestemming van het condominium in geval van hostels. Stadsbesturen kunnen de aanvraag betwisten. Wordt ze goedgekeurd, dan moet het stadsbestuur binnen de 30 dagen een inspectie uitvoeren om na te gaan of de unit overeenstemt met de bestaande vereisten.

Boetes voor het niet-naleven van de wetten en regelgevingen werden ook verhoogd tot € 4.000 voor particulieren en € 40.000 voor bedrijven.