Nadat de regering aankondigde om de termijn voor het indienen van de aangifte van vennootschapsbelasting te verlengen, verspreidde de belastingdienst een document met fiscale voordelen waar de belastingbetaler recht op kan hebben. Als u een bedrijf hebt, dan weet u al wanneer u uw aangifte moet indienen, het zogenaamde model 22. De termijn die per wet eindigt op 31 mei werd verlengd tot 30 juni middels beschikking van de staatssecretaris van fiscale aangelegenheden António Mendonça. Het document met de titel ‘Incentivos fiscais ao investimento em Portugal’ stelt een geheel van voordelen voor die de investeringen in ‘strategische sectoren van de economie’ promoot en steunt. Deze moeten de duurzame groei, de werkgelegenheid en de regionale ontwikkeling bevorderen. Onder de voordelen zijn, bijvoorbeeld, contractuele toelagen voor productieve investeringen, fiscale regeling van bevordering van investeringen (RFAI), aftrek van ingehouden en herinvesteerde winsten (DLRR), systeem van belastingvoordelen voor onderzoek en ontwikkeling (SIFIDE II) en belastingvoordelen voor het oprichten van bedrijven op het platteland.