De regering verlengde de termijn naar 30 juni om de eerste verklaring van uiteindelijke begunstigde in te dienen. De beslissing werd bekend gemaakt in een gezamenlijke beschikking van de staatssecretaris van fiscale aangelegenheden en de staatssecretaris van justitie. De beschikking vermeldt dat “de verplichting tot eerste verklaring van uiteindelijke begunstigde, voorzien in het kader van het Centrale Register van de Uiteindelijke Begunstigde (RCBE), betreffende de in het handelsregister ingeschreven entiteiten die al op 1 oktober 2018 opgericht waren, kan uitgevoerd worden tot 30 juni 2019”. De oorspronkelijke deadline lag op 30 april.

De regering heeft de termijn verlengd omdat vastgesteld werd dat de verplichting tot aangifte van uiteindelijke begunstigde gebaseerd is op een nieuwe wetgeving met een juridische complexiteit die niet te verwaarlozen is, en dat de wetswijzigingen in kwestie leiden tot een wijziging in de handelingen van de aangevers. Velen zijn nog niet op de hoogte van de verplichtingen waaraan ze onderworpen werden, noch van de te gevolgen procedures.

Het Ministerie van Justitie herinnert eraan dat de verplichting tot aangifte van uiteindelijke begunstigde in het kader van de RCBE – gegevensbank die voldoende, exacte en actuele informatie wil verzamelen over de particulier persoon of personen die, ook in een indirecte manier of via een derde persoon, de eigenaar zijn van of de effectieve controle hebben over de entiteiten die daaraan onderworpen zijn – vastgesteld werd door de Wet 89/2017 van 21 augustus, en gereguleerd is door het vermeld Besluit 233/2018, dat op 1 oktober 2018 van kracht werd.

De RCBE – opgericht in het kader van de Wet 83/2017 op 18 augustus, die gedeeltelijk richtlijnen van de Europese Unie, het Europees Parlement en de Europese Raad heeft omgezet – is een van de maatregelen voor de bestrijding van het witwassen van geld en terrorismefinanciering.

De verklaring kan ingediend worden via de website https://rcbe.justica.gov.pt/.