De wet in kwestie werd gepubliceerd in het Staatsblad op 18 september en werd van kracht op 1 oktober. De wetgeving wijzigt diverse fiscale wetten, waaronder de verlenging van de termijn met 5 dagen voor het betalen van de btw, waarbij de economische partijen kunnen kiezen voor een automatische afschrijving, zoals al gebeurt met andere belastingen. De belastingplichtigen die hun aangifte maandelijks moeten indienen, mogen de belasting betalen tot de 15e van de maand volgend op de betreffende werkzaamheden, terwijl de belastingplichtigen die vallen onder het driemaandelijkse regime, hun btw-betaling mogen uitvoeren tot de 20e van de maand volgend op het trimester waar de werkzaamheden betrekking op hebben.

De wetgeving wijzigt ook een van de artikelen van het Wetboek van Gemeentebelasting op Onroerende Goederen. Het is nu de verantwoordelijkheid van de belastingdienst om van alle gebouwen ingeschreven op naam van de erflater, het fiscaal nummer toegekend aan de onverdeelde boedel en de identificatie van de erfgenamen, met vermelding van de betreffende aandelen, in te schrijven in het kadaster.

De wetgeving voert ook verschillende wijzigingen door betreffende de verzoeken voor afbetaling van belastingen. Nu moet het verzoek elektronisch worden ingediend binnen de termijn van 15 dagen te tellen vanaf het einde van de termijn voor de vrijwillige betaling. Het verzoek tot betaling in termijnen moet ingediend zijn vóór de inleiding van de betreffende beslagprocedure en het bedrag van de schulden dat in termijnen kan afbetaald worden met ontheffing van zekerheidstelling is nu, in het geval van personenbelasting, 5.000 euro, en in het geval van vennootschapsbelasting, 10.000 euro.