De aangifte inkomstenbelasting moet in 2019 verplicht via het internet ingediend worden, en wel tussen 1 april en 30 juni. Onderstaand vindt u de belangrijkste data betreffende de aangifte.

Tot 15 februari

Dit is de limietdatum om de wijzigingen in het gezin mee te delen, alsook om uw persoonlijke gegevens en alle leden van het gezin te bevestigen. Ook als u niet meer bij de moeder/vader van uw kinderen woont, moet u dat tot 15 februari meedelen, zodat u de onkosten kunt delen. De fiscus heeft er een app voor ontwikkeld: ‘Agregado Familiar’.

Tot 25 februari

Ook via de website van de belastingdienst moet u alle facturen goedkeuren die geregistreerd werden met uw fiscaal nummer. Als er facturen zijn die niet op de website staan, moet u ze manueel invoeren. Betreffende de facturen die nog niet goedgekeurd waren, moet u de ontbrekende informatie invullen zodat ze als goedgekeurd beschouwd kunnen worden.

Tot 15 maart

Daarna is op de persoonlijke pagina van elke belastingbetaler te zien hoeveel belastingkorting werd toegekend. Het bedrag van de onkosten relevant voor de heffingskorting dat automatisch door de fiscus berekend werd is nu beschikbaar.

Tussen 15 en 31 maart

In deze periode kan de belastingbetaler het door de fiscus berekende bedrag betreffende de algemene gezinsonkosten en die die resulteren uit facturen van restaurants, garages, schoonheidssalons, transport en dierenartsen, aanvechten.

De onkosten van onderwijs, gezondheid, huis en tehuizen, kan men niet aanvechten omdat deze nog door de belastingbetaler kunnen ingevuld worden in de belastingaangifte in het kader 6C van bijlage H, mits u de facturen hebt waarop een ander bedrag vermeld staat als dat van de fiscus.

Tussen 1 april en 30 juni

In deze periode moet u de belastingaangifte indienen via de website van de belastingdienst. Als voor u de automatische belastingaangifte van toepassing is, moet u enkel de al ingevulde gegevens goedkeuren. Als u de aangifte niet doorstuurt, gebeurt dit automatisch.

Tot 31 juli

Dit is de termijn voor de belastingdienst om de vereffeningsnota van de inkomstenbelasting op te sturen. Wie de aangifte deed begin april, zal de terugbetaling voor het einde van deze termijn ontvangen, net zoals vorig jaar.

Tot 31 augustus

Als u een kennisgeving krijgt om te betalen, zal u dat moeten doen voor 31 augustus. Doet u dat niet, dan kunt u onderworpen worden aan een boete. De inkomstenbelasting kan betaald worden in een kantoor van de belastingdienst, in de geautoriseerde bankinstellingen, in een postkantoor of op een andere plaats vastgelegd door de wet.