De teruggaven van de IRS (inkomstenbelasting particulieren) komen al binnen op de rekeningen van de belastingbetalers, maar de officiële termijn die vermeld staat in het wetboek van de IRS gaat tot 31 juli, omdat de belastingaangifte mag ingediend worden tot eind mei. Het bedrag waar u recht op heeft wordt normaal gezien terugbetaald met een bankoverschrijving. Daarom is het belangrijk uw IBAN correct in te vullen op de aangifte.

De belastingbetalers die de aangifte automatisch indienden, zijn de eersten die de teruggaaf ontvangen. Voor belastingbetalers die het model 3 indienden, duurde het vorig jaar gemiddeld 23 dagen voor er belasting werd terugbetaald. Deze termijn wil de regering ook dit jaar naleven. Om de terugbetaling te raadplegen, gaat u naar de website van de belastingdienst www.portaldasfinancas.gov.pt en daarna naar ‘serviços’ in de linkerkolom. U zoekt in de lijst naar ‘informação financeira’ en klikt op ‘movimentos’. Er opent een pagina waar u het jaartal moet invullen en het type belasting dat u wilt raadplegen.