De benzineprijzen stijgen en dalen, en ondertussen weten we niet hoe een bepaalde som voor benzine tot stand komt. Apetro, de Portugese Vereniging van Oliebedrijven, stelde een document op dat antwoord geeft op al uw vragen over de samenstelling van de prijzen. Bijvoorbeeld, weet u wat u betaalt als u voor 50 euro benzine tankt? Apetro maakte de berekening, rekening houdend met de gemiddelde verkoopsprijs van de gewone benzine 95 van 1,502 euro/liter, wat 33,3 liter brandstof betekent. Dit betaalt u:

– 1 euro: extra kosten voor de bijmenging van biobrandstoffen;
– 4 euro: kosten voor de stokkering, verdeling en de verkoop;
– 14 euro: kosten in verband met grondstoffen (winning en raffinage);
– 31 euro: belastingen: btw en olieaccijnzen.