In september 2019 gaan wij een deel van ons onderwijs op een geheel nieuwe manier aankleden. De ochtenden worden besteed aan vakken als rekenen, taal (Nederlands en Portugees) en lezen.

’s Middags werken de kinderen in vakateliers aan projecten vanuit een overkoepelend thema. Hierbij zijn de kerndoelen van de overheid het uitgangspunt. Daar bovenop krijgen leerlingen de mogelijkheid om zich te verdiepen in de vakken die zij leuk vinden of waar zij goed in zijn. Het doel hiervan is dat kinderen zich breed ontwikkelen en erachter kunnen komen wat hun talenten en interesses zijn. De basisvakken taal, lezen en rekenen komen in toegepaste vorm terug in de ateliers. Verder is er veel samenwerking in de vakateliers tussen school en buitenwereld: vakexperts, ouders, bedrijven, musea, etc. De op onze school belangrijke talen; Nederlands, Portugees, Engels en Duits zullen prominent aanwezig zijn in de vakateliers. De ontwikkeling van de zelfredzaamheid, zelfstandigheid en de sociale vaardigheden staan bovenaan. Leerlingen van verschillende leeftijden kunnen tegelijkertijd in een ‘atelier’ bezig zijn en iedereen kan werken naar eigen niveau. De aard van de opdrachten zorgen ervoor dat voortbouwen op en uitbouwen van bestaande kennis, inventiviteit en creativiteit worden geprikkeld en gestimuleerd.

De Noordwijkse methode
Deze manier van werken is geïnspireerd door en gebaseerd op de ‘Noordwijkse Methode’; een integraal curriculum voor de basisschool vanuit een overkoepelende filosofie over leren. Frum van Egmond is de oprichter van De Noordwijkse Methode. Frum’s specialisatie is het ontwerpen van onderwijs, waarbij ze wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke ontwikkelingen vertaalt naar praktische mogelijkheden in de klas. Frum wordt geïnspireerd door het idee om de wereld een beetje beter te maken.

Denkwijze achter deze nieuwe manier van werken
Het motto bij NOAP is ‘Jij mag (er) zijn!’ Dit houdt in dat wij rekening houden met de individuele mogelijkheden en werkwijzen van elk kind. NOAP streeft ernaar om kinderen een basis te bieden waarmee ze de rest van hun leven alles kunnen blijven leren, aansluitend op hun vermogens en wensen. Het doel van de Noordwijkse Methode sluit daar prima op aan: Een kind laten schitteren met zijn eigen talenten, zodat hij van daaruit een positieve bijdrage kan leveren aan de wereld om zich heen.  Hierbij worden drie elementen onderscheiden:

Kennis:Ik heb basiskennis en een brede algemene ontwikkeling’ (Taal en rekenen als basisvaardigheden met daarnaast zoveel mogelijk kennis over de wereld om je heen)
Inzicht:Ik weet wie ik ben, wat ik kan en wat ik wil’ (Leren nadenken over jezelf, reflecteren, verbanden leggen)
Vaardigheden:Ik pas mijn kennis en inzicht toe op mijn leven, mijn leren en de omgang met de wereld om mij heen’ (Leervaardigheden, persoonlijke en sociale vaardigheden)

Denkbubbels
De Denkbubbels sluiten volledig aan bij de zogenaamde 21st century skills. Kinderen leren vanaf de kleuterleeftijd om kritische denkers te worden. De Denkbubbels zijn onderdeel van de lesopzetten. De volgende denkstrategieën worden getraind met behulp van de Denkbubbels:

 1. Onthouden en begrijpen
  2. Onderzoeken en informatie verwerken
  3. Verbanden leggen en oorzaak-gevolg relaties herkennen
  4. Perspectief nemen en empathisch vermogen
  5. Creatief denken en probleemoplossend vermogen
  6. Persoonlijke relevantie
  7. Waardebepaling

Leerbubbels
De Leerbubbels zijn essentieel voor het leren-leren, en komen daarom terug in alle onderdelen. Het zijn de zogenaamde executieve en metacognitieve vaardigheden: Kinderen leren zichzelf aan te sturen en na te denken over het eigen leren.
1. Ik ben nieuwsgierig naar de wereld om mij heen
2. Ik weet wat mijn leerdoelen zijn en ben gemotiveerd om deze te gaan behalen
3. Ik weet hoe ik het beste kan leren
4. Ik zet door om mijn werk af te maken, ook als het lastig is
5. Ik kan duidelijk zeggen en schrijven wat ik bedoel
6. Ik weet hoe ik hulp kan krijgen bij mijn werk
7. Ik wil graag mezelf verbeteren
8. Ik kan me goed concentreren als het nodig is en weet ook hoe ik me kan ontspannen

In de Noordwijkse methode hebben wij een manier van werken gevonden waar wij ons als school heel goed in terugvinden en we zijn dus heel erg benieuwd naar onze bevinden, die van de leerlingen en hun ouders en naar de resultaten. We hebben er enorm veel zin in om met onze kinderen op deze nieuwe manier aan de slag te gaan.

Voor wie graag meer zou willen weten: onze deuren staan altijd open!

Bronnen: 
https://noordwijksemethode.nl
https://wij-leren.nl