Sommige eigendommen zijn vrijgesteld van gemeentelijke onroerendgoedbelasting (IMI), maar er zijn ook belastingbetalers met een laag inkomen die recht hebben op vrijstelling.

De gemeentebelasting (IMI) die betrekking heeft op het onroerend goed dat op 31 december van het voorgaande jaar in eigendom was, moet elk jaar door de eigenaar betaald worden.

Vastgoed dat bestemd is voor permanente bewoning door de eigenaar en waarvan de belastbare vermogenswaarde niet meer dan 125.000 euro bedraagt, is gedurende drie jaar vrijgesteld van IMI. De vrijstelling wordt door de belastingdienst automatisch toegekend in de eerste drie jaar na de aankoop van het onroerend goed.

Heeft de eigenaar echter een totaal bruto-inkomen van meer dan 153.300 euro, dan bestaat er geen recht meer op vrijstelling. Sommige opbergruimtes en garages kunnen worden vrijgesteld van IMI indien zij deel uitmaken van de permanente hoofdwoning en uitsluitend worden gebruikt door de eigenaar en zijn huishouden.

Een huishouden met een bruto-jaarinkomen tot 15.295 euro dat onroerend goed (rustiek of stedelijk) bezit met een belastbare vermogenswaarde tot 66.500 euro, hoef geen IMI te betalen. Deze vrijstelling geldt automatisch, dat wil zeggen dat de belastingplichtige geen verzoek bij de belastingdienst hoeft in te dienen.

Bron: Blik op Portugal, november 2022