Het directoraat-generaal Gezondheid (DGS) heeft kinderen, ouderen, mensen met chronische ademhalingsproblemen en hart- en vaatpatiënten aanbevolen zoveel mogelijk thuis te blijven vanwege de concentratie van luchtstof uit Noord-Afrika.

Volgens het directoraat-generaal Gezondheid (DGS) zal deze Noord-Afrikaanse luchtmassa, die zwevend stof met zich meedraagt, vandaag en dinsdag de hele dag over het Portugese vasteland trekken.

“Er is sprake van een slechte luchtkwaliteit op het continent, met een toename van de concentraties in de lucht van inhaleerbare deeltjes van natuurlijke oorsprong in de regio’s Alentejo, Algarve en het binnenland van de centrale regio”, aldus het DGS in een verklaring op zijn website.

Volgens het DGS heeft deze verontreinigende stof (inhaleerbare deeltjes – PM10) gevolgen voor de menselijke gezondheid, vooral voor de meest gevoelige bevolkingsgroepen, waaronder kinderen en ouderen.

Aanbevelingen

Zolang dit verschijnsel aanhoudt, doet het directoraat-generaal Gezondheid een reeks aanbevelingen voor de algemene bevolking en de meest kwetsbare personen.

De algemene bevolking moet langdurige inspanningen vermijden, lichaamsbeweging in de open lucht beperken evenals blootstelling aan risicofactoren zoals tabaksrook en contact met irriterende producten.

Daarentegen moeten kinderen, ouderen, patiënten met chronische ademhalingsproblemen, zoals astma, en patiënten van het cardiovasculaire forum, naast het opvolgen van de aanbevelingen voor de algemene bevolking, waar mogelijk binnen blijven en bij voorkeur met gesloten ramen, vanwege “hun grotere kwetsbaarheid voor de effecten van dit fenomeen”.

De gezondheidsautoriteit raadt chronische patiënten aan de medische behandeling voort te zetten en bij verergering van de symptomen contact op te nemen met Gezondheidslijn 24 (808 24 24 24) of een beroep te doen op een gezondheidsdienst.

Bron: The Portugal News 20 februari 2023